- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مردم نمی فهمند یا متفکر دوم

ربانی کشته شد، صلاح الدین، ربانی شد، جنرال داوود کشته شد، برادر اش داوود و امر امنیت شد، مطلب بیگ کشته شد، پسر جوانک اش معاون ارگان های محل شد، مارشال فوت کرد، پسر اش یکی از وظایف مارشال را گرفت، اقای خلیلی معاون شد، پسرش معاون سفیر شد، سید خیلی کشته شد، برادرش فرمانده امنیه تعیین گردید و و و صدها تن دیگر اینچنین شدند.

آیا گاهی فکر کرده اید که تنها رهبران، قلدران و فرماندهان و فرزندان شان صاحب، ظرفیت، توانایی، لیاقت و شایستگی هستند یا در این سرزمین کسانی دیگری نیز تحصیل کرده اند، رنج دیده اند و با زحمت و محنت شبانه روزی از نظر توانایی فکری و علمی به جای رسیده اند..؟

تا کنون که دیده می شود یا بقیه بی سواد، کودن، نادان و سست عنصر هستند یا اینکه سکان داران قدر و ثروت به جناب داکتر غنی یعنی همان متفکر دوم جهان در نادانی بسر می برد که چشم بسته تعیینات می کند.

او در تازه ترین مورد، زبیر مسعود پسر ضیا مسعود را مشاور شورای امنیت ملی مقرر نموده است که روح و وجدان هر انسانی را می آزارد، هرچند زبیر مسعود نیز مستحق کار و فعالیت در افغانستات است اما وی با کدام پشتوانه علمی و مسلکی بیکبارگی در چنین سطحی قرار می گیرد.

آیا در افغانستان به جز زبیر مسعود ها که پدر نماینده خاص، برادر سر کنسول، خواهر زاده معاون و…. دیگر کسی سراغ نمی شود که جناب غنی با لاف های دروغین و ننگین عصر شاهانه را بر مردم ما به نمایش گذاشته است.

با تاسف، توقع که نسل امروز از شخص غنی به عنوان چهره آکادمیک، تحصیلکرده و متخصص داشت، آرام آرام به یاس تبدیل شد و خوشبینی نسبت به این روند درد را جایگزین ساخته است که روزی شخص غنی پاسخش را خواهد گرفت و اما چه باید کرد، چرا همیشه فریاد مظلومیت مان را نمادین و سمبولیک سر دهیم چرا نباید جلو خود کامگی قلدران را نگیریم، تا درس عبرتی باشد برای سایرین.

راه رسیدن به جامعه نسبتا ایده ال، تکیه بر توانمندی است که در اختیار نسل جوان و همان نسل محروم می باشد. زیرا اگر جوان حرکت کند و دست از رهبر پرستی بردارد، بزودی زود گریبان غنی خود کامه را خواهیم گرفت تا دیگر بنام جوان و با سوی استفاده از جوان، نازدانه گگ ها، کاخ نیشنان فرعونی و عروسک های درباری. را به نمایندگی از جوان افغانستان که رای اش مشروعیت دهنده غنی و امثال غنی می باشد نگمارد و فضا را رقابتی سازد.

در چنین شرایطی یکی از طرح های عملی و دراز مدت سهم 35 در صدی جوانان( نه جوانان درباری) در تمامی سطوح در کشور می باشد که اگر چنانچه با رویکرد منفعت طلبانه جمعی نه فردی و با ایراده قوی، متعهد و مستعد در کنار هم بیستیم، به زودی و در آینده نه چندان دور شاهد صفحه دیگر در افغانستان خواهیم بود که تاریخ این خاک در خود ندیده باشد.

میثم محمد احسانی

 

بی بی گل خواستار توجه جامعه جهانی به زنان