- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مردم دیگر رای نمی دهند

اصلاحات در کمیسیون انتخابات برنامه ای بود که رییس جمهور آن را مطرح کرده و قرار بود شروع به کار آن آغاز شود اما بازهم به تاخیر افتاد. با این وضع انتخابات پارلمانی پیش روی مردم افغانستان است و اصلاحات هنوز شروع نشده است. با توجه به اینکه گزارش های کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان می دهد که ده هزار نفر در تقلبات انتخاباتی دست داشته اند، انتخابات پارلمانی تحت چه شرایطی باید برگزار شود؟ مردم چگونه می توانند بار دیگر به این کمیسیون اعتماد کرده و رای های خود را به صندوق ها اندازند؟

 

حشمت غنی احمدزی کارشناس مسایل سیاسی در برنامه «بازنگاه» گفت: انتخابات پارلمانی مطمیناً مشکلات خاص خود را دارد. انتخابات افغانستان از شروع کار مشکلات عمده دیگری هم دارد این است که تا به حال انتخابات با پول کشور برگزار نشده است وبا کمکهای جهانی برگزار شده است. حالا افغانستان خود بودجه ای برای آن ندارد. مشکل دیگر کارت های الکترونیکی هویتی است که در طی سه سال هنوز آماده نشده اند. به همین دلیل شفافیت در انتخابات بسیار پایین می آید.

 

وی درارتباط با مشکلات پیش روی انتخابات پارلمانی اظهار کرد: در حال حاضر رییس جمهور و رییس اجرایی بیشتر به فکر این هستند که چگونه معاش ماموران خود را بدهند تا اینکه اصلاحات در انتخابات را به وجود بیاورند و این موضوع به انتخابات و برگزاری صحیح آن ضربه می زند.ما در دو مورد همیشه محتاج دیگر کشور ها بوده ایم، یکی بودجه انتخابات و دیگری بودجه تجهیز اردو است. برای اردو چاره ای جز این نداشته ایم اما برای انتخابات باید از بودجه کشور استفاده می شد وبرای آن برنامه ریزی صورت می گرفت.

 

احمدزی در ارتباط با چگونگی برگزاری نوع انتخابات گفت: ما برای انتخابات باید برنامه ریزی درست داشته باشیم. یا باید انتخابات به صورت محلی برگزار شود یا اینکه به صورت روشهای اروپایی. متاسفانه ما تا به حال سعی کرده ایم از این روش دوم کپی نماییم بدون اینکه بررسی کنیم که آیا این روش در شرایط کنونی کشور ما پاسخگو و مناسب هست یا نیست.این یکی از مشکلات بزرگ ما در برگزاری انتخابات است که هزینه و وقت بسیاری را به هدر می دهد و در آخر هم آن نتیجه ای را که باید بگیریم نمی گیریم.

 

وی اصلاحات در کمیسیون انتخابات را امری بسیار ضروری دانست و افزود: مردم دیگر به انتخابات اطمینان ندارند. تا این سیستم اصلاح نشود، اداره آن تغییر نکند و بر روی آن کار نشود، دیگر به پای صندوق های رای نخواهند رفت. چرا که می دانند به رای های آنان بهایی داده نمی شود. در سه انتخابات قبلی مردم از قریه ها از خانه ها بیرون آمدند و پای صندوقهای رای رفتند تا سرنوشت خود را تعیین کنند اما متاسفانه از همان ابتدا رای های آن ها گم شد و هدر رفت. حالا اگر اصلاحات درکمیسیون به وجود نیاید در حالی که خود معترفند که ده هزار نفر در تقلب دست داشته اند، مردم نیز دیگر رایی نخواهند داد.