افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 29 سپتامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

مردم در تهدید ناامنی ها/دستاوردهای حکومت چی بوده است؟

از انتقال قدرت توسط حامد کرزی به محمد اشرف غنی و ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور درست یک سال سپری گردید.

 

اما ناامنی هنوزهم در برابر زنده گی مردم افغانستان یک تهدید جدی بشمار می رود.

 

محمد اشرف غنی رییس جمهوروسرقوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان اینرا می پذیرد که اولین سال حکومت ازلحاظ امنیتی یک سال پرچالش بوده اما درعین حال وی از فدا کاری وشجاعت نیروهای امنیتی افغان قدردانی میکند.

 

“امسال درچهارده سال گذشته یک سال پرچالش بوده واما خوشبختانه ما آماده گی خود را داشتیم، ازدانگام گرفته تا دیروز ارودی ملی، پولیس ملی، وامنیت ملی صد ها میل پیشرفت کرده اند.”

 

درعین حال وزارت دفاع ملی یک سال گذشته را ازلحاظ امنیتی یک سال پرچالش عنوان کرده ودرکنارآن میگوید دستاورد های را نیز داشته اند.

 

دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان :

 

“پلان آنها طوری بود که خارجی ها ازافغانستان بیرون شوند، آنها درافغانستان مراکز بزرگ را ایجاد کرده وخطربزرگ را به حکومت بوجود آورده اند، حکومت را با سقوط روبرو کنند، اما شما دیدید که آنها عملیات های خیبرو عزم را اعلام کردند، امسال آنها به اندازه توان وقدرت شان حملات را انجام دادند”

 

به گفته آقای وزیری مخالفان حکومت افغانستان می خواستند که هشت ولایت وشصت ولسوالی را تصرف کنند ودوشاهراه بزرگ را نیز مسدود سازند اما با عکس العمل تند نیروهای امنیتی مواجه شدند.

 

ناامنی های جاری دریک سال گذشته تمام افغانستان بخصوص شماری ازولایات شرقی وشمالی را آسیب پذیرساخت، ودرکنارطالبان، داعش نیز بیرق سیاه خود را بلند کرد وفعالیت های را انجام داد.

 

این ناامنی ها تا حدی زیادی رهبران حکومت وحدت ملی ومسوولان محلی را نگران ساخت تااینکه عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جهت شرکت درجبهات جنگ به ولایات فاریاب و سرپل رفت.

 

عطامحمد نورسرپرست ولایت بلخ نیز لباس نظامی برتن کرد و نماینده گان مردم ننگرهار درشورای ملی به مسوولان حکومت هشداردادند که هرگاه برای کاهش ناامنی ها کاری نکند آنان خود داخل اقدام خواهند شد.

 

به گفته وزارت دفاع افغانستان مخالفان مسلح قصد داشتند تا درشماری ازولایات مراکز ایجاد کنند اما به این کارشان موفق نشده وبا شکست روبرو شدند.

 

اما با توجه به گزارشات گذشته گفته میتوانیم که مخالفان مسلح دولت دریک سال گذشته درشماری ازولایات به شکل کوتاه مدت شماری از ولسوالی ها به شمول موسی قلعه، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشت ارچی، وبرخی ولسوالی های دیگررا تصرف کرده که شماری ازآنها هنوزهم نزد شان وجود دارد.

 

مردم عام کسانی اند که دریک سال گذشته مزه ناامنی ها را چشیده وحکومت را درتامین امنیت کشور ناتوان میدانند.

 

خیبرپوپل ومحمد جواد دوتن از باشنده گان کابل :

 

“حملات انتحاری بیشترشده بخصوص درشهر کابل و همچنان حملات طالبان در ولایات بیشترشده میرود ”

 

“طوریکه قبلاً امنیت درحکومت کرزی درست بود ازاینها هیچ درست نیست وعده کردند به مردم که امنیت را تامین میکنند ولی هیچ امنیت شان درست نیست درمسیرراه یکجا طالب پیدامیشود یکجا بنام داعش ”

 

به اساس گزارشها، دریک سال گذشته ازبابت ناامنی ها بیشتر افراد ملکی آسیب پذیرشده اند.

 

رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان میگوید مردم ملکی نه تنها درحملات مخالفان مسلح بلکه درعملیات نیروهای امنیتی افغان نیز متضررشده اند.

 

“ماین های کنارجاده بازهم دراین دوره جان شماری زیاد ازافراد ملکی را گرفت، حملات انتحاری درجای خود باقی مانده است جنگ های منظم زمینی افزایش یافته واین تلاش ها ازسوی مخالفان مسلح بخاطرگرفتن جغرافیه ویک واحد اداری صورت گرفته است، زمانیکه اینها هم عملیات کردند درمحملات مسکونی مرمی اصابت کرد و این یک فاجعه بشری دربرابرافراد ملکی است”

 

دراثرجنگ وناامنی های یک سال مردم تنها کشته وزخمی نشده اند بلکه آنها ازخانه های شان نیز بیجا شده وبه محلات دیگر مسکن گزین شدند.

 

اسلام الدین جرئت سخنگوی وزارت مهاجرین وعودت کننده ها میگوید درنتیجه ناامنی های یک سال اخیردوصد هزارافغان ازخانه های شان بیجا شده اند.

 

“ازمیزان سال گذشته تا میزان امسال ازولایت های هلمند، فاریاب،قندز، غور، وبادغیس دوصد هزارتن ازخانه های شان بیجا شده که ازآن جمله هشتاد هزارشان دوباره به محلات شان رفته ویک صد وبیست هزارتن دیگر هنوزهم باقی مانده اند”

 

شماری زیادی ازمردم درمرکز و ولایات افغانستان دراثر حملات انتحاری وانفجارموتر بمب کشته ویا زخمی شدند که نمونه بزرگ آن انفجارموتر بمب بود که درساحه شاه شهید شهرکابل منفجرگردید ودراثرآن بیش ازده تن کشته شده وصد ها تن زخم برداشتند.

 

روزیکشنبه همین هفته درولایت پکتیکا نیز انفجاری توسط یک فرد موترسایکل سواردرمیدان والیبال رخ داد که درنتیجه آن ده تن کشته وبیش ازسی تن دیگر زخم برداشتند.

 

شماری ازاعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تلاش نیروهای امنیتی را برای تامین امنیت درافغانستان ستایش میکنند اما انتقاد میکنند که مدیردرست ازسوی مسوولان وجود نداشته است.

 

صالح محمد صالح یکی ازاعضای این کمیسیون :

 

“این خاص ضعف مدیرها بود اگریک مدیردرست وجود میداشت وخوب میتوانست خوب سوق اداره کند امسال برای اردوی ما افتخار بزرگ بود بخاطریکه امسال هم توجه دنیا بود وهم حملات مخالفان مسلح بود که شاید اینها کدام ولایات را سقوط میدادند که نتوانستند ولی فقط تلفات ما بیشتربود اگراینها میتوانستند درست سوق واداره بکند ما فکرمیکنیم تلفات ما کم میشد”

 

مسوولان وزارت دفاع اینرا می پذیرند که دریک سال اخیرتلفات زیادی به نیروهای امنیتی افغان وارد شده اما تاکید میکنند که درتناسب به نیروهای امنیتی مخالفان مسلح تلفات بیشتررامتقبل شده اند.

 

آنان میگویند، کمرمخالفان مسلح را جنگجویان و استخبارات خارجی بسته ودرجنگ های رودررو نیز با مخالفان مسلح یکجا سهم میگیرند.

 

مسوولان وزارت دفاع میگویند، که هنوزهم درده ولایت افغانستان دربرابرمخالفان مسلح عملیات های تصفیوی جریان دارد.

 

اما شماری ازکارشناسان امنیتی به این نظراند که تا زمانیکه نیروهای امنیتی افغان با وسایل وتجهیزات پیشرفته ولازم مجهزنشوند، ودرکنارنیروهای هوایی حمایت قوی هوایی وجود نداشته باشد مشکل است تا دربرابرتهدیدات امنیتی موفقانه وارد میدان شده ومخالفان را شکست بدهد.

 

آنان با اشاره به اداره وزارت دفاع توسط سرپرست وزیرتاکید میکنند که پست های مهم وکلیدی امنیتی ازسوی سرپرستان نه بلکه ازسوی کسانی اداره گردد که ازسوی نماینده گان مردم رای تایید را بدست آورده باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار