افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 22 ژوئن , 2015 لینک کوتاه خبر :

مردم بغلان در گروی این 6 فرد ناخلف

1-وکیل بی سواد بنام علمجان مجاهد، نامبرده در سطح ولایت بغلان تنها یک فامیل مفسد بوده قوم نامبرده معلوم نیست قبلا در حزب اسلامی خود را جا زده و بنام هزاره کش در بغلان مشهور بوده به صدها مردم بیگناه را به نام قوم هزاره کشته دستش به خون ملت سرخ می باشد.

 

اصلا باشنده چشمه شیر مگر از طرف مردم نجیب چشمه شیررانده شده است فراری و در فابریکه قند در ملکیت و تعمیر غصب شده فابریکه قند زندگی می نماید.

 

نامبرده ملکیت های دولتی و شخصی را در چشمه شیر فابریکه قند غصب نموده است و یک نفر از برادران ترکمن که ملکیتش را غصب نموده است از طرف موصوف ترور گردید که موضوع به مردم شریف ولایت بغلان بهتر معلوم است و تماما دوسیه های این مفسد در اداره دادستانی بغلان موجود می باشد.

 

یک پسرش در باند میرویس، یک پسرش با طالبان و یک پسرش ولسوال دهنه غوری که وی هم با طالبان همکار می باشد و به ماه ها به ولسوالی نمی رود صرف بخاطر جمع اوری عشر و فروش حق ابه مردم شریف دهنه غوری و باج گیری به ولسوالی دهنه می رود و بس.

 

نامبردگان غلامان حلقه بگوش سیدکیان سید منصوری نادری نیز می باشند. وکیل علمجان مفسد در قتل شهید رسول خان رول مهم داشته انتحاری را از یک محل به محل دیگر انتقال و نگهداری می نمود. همچنان نامبرده عضو شورای کویته پاکستان نیز می باشد.

 

از نام حزب اسلامی و جمعه خان همدرد و وزیر معدن سابقه بارکزی و سباوون سوء استفاده می نماید با تقلب و زور تفنگ وکیل شده است. سند صنف دوازده را جعلی ترتیب نموده است شخص بی سواد که اصلا نام خود را نوشته کرده نمی تواند. به ده ها میل اسلحه پولیس محلی را حیف و میل نموده است و به صدها پولیس محلی و ملیشه خود سر از این مفسد حمایت می نماید.

 

 

2-وکیل اسد الله شهباز که از قوم گادی بغلان مرکزی بوده اکثریت قوم مذکور طالب بوده و بنام نثار از سرگروپ های طالب و شایسته میر از خویشاوندان نزدیک وی بوده گفته می شود … وکیل نظام بود که بعدا وکیل نظام دختر خود را به وی داده است.

 

شخص بی سواد به تقلب وکیل شده است از قراردادی های قوماندانی امنیه ولایت بغلان بوده در ابتدا اجاره دار و چوب فروش مندوی در بغلان مرکزی بوده و با شهید رسول خان رییس شورای ولایتی قبلی رفاقت داشته و رسول خان نامبرده را رشد داده است.

 

یک انسان مفسد در کارته سه شهر کابل اطاق داشته اکثرا در انجا دست به فحشا می زند. از نام وزیر معدن سابقه و جمعه خان همدرد سوء استفاده می نماید. از قوم گادی وی یک نفر طرفدار دولت نمی باشد. حتی اکثرا اکمالات مخالفین را می نماید و در انتقال زخمی های مخالفین دست دارد.

 

 

3-شکریه عیسی خیل وکیل ولایت بغلان در مجلس از عیسی خیل دندغوری بوده در زمان کارمل در خاد یا امنیت دولتی کارمند پاین رتبه بوده از اخلاق و فساد اخلاقی نامبرده مردم بغلان اگاهی کامل داشته نمی خواهم بنویسم یک زن ماجراجو شلیته بوده در زمان کارمل وی را کسی به نسبت بداخلاقی به نکاح نمی گرفت بنام قدیم که فعلا از برکت وی و کرزی صاحب 6 سال می شود معاون والی و هرکاره بوده که در زمان کارمل در خاد یا امنیت دولتی در بغلان دریور بوده مامورین و کارمندان اداره مذکور این خانم را به قدیم نام نکاح نموده است.

 

وی در تیم کرزی صاحب بوده از کرزی صاحب استفاده زیادی به نفع شخصی خویش نموده است در ملکیت فابریکه سمنت تانک تیل اعمار نموده است که بنام تانک تیل شکریه عیسی خیل مشهور است هیچ ارگان نتوانسته است ملکیت فابریکه سمنت را از این شخص بگیرد چون کرزی صاحب از وی حمایت مینماید.

 

شوهرش ولایت بغلان و کار های والی را فلج نموده و اکثرا خانم ها را بخاطر اجرای کار های انها به منزل خویش خواسته و از انها تقاضای نامشروع می نماید. شکریه عیسی خیل در همه مقرری های ادارات ملکی و نظامی مداخله بی حد داشته اکثرا خود را نماینده پشتون ها تلقی می نماید اما در مقرری ها بیشتر از غیر پشتون و فاسدین را مقرر نموده است. ناگفته نماند که وکلای فوق الذکر نیز در تماما امور ادرات ملکی و نظامی حتی رهایی مجرمین و ترورییستان از محابس نیز دست دارد.

 

 

4-وکیل عاشق الله وفا از شغل چند سال قبل نامبرده همه مردم شریف ولایت بغلان اگاهی کامل دارد یک شخص عیاش شرابی حتی از پودر نیز استفاده می نماید.

 

از وکالت پول هنگفت پیدا نموده است از نام استاد سیاف سوء استفاده می نماید و برای استاد سیاف کمپاین می نمود و هم به داکتر عبدالله؟

 

رفیق شراب و فحشا دلاور ایماق و اسدالله شیرزاد بوده زمانیکه اسد الله شیرزاد قوماندان امنیه بغلان بود عاشق الله شهباز دلاور ایماق شب و روز در مهمان خانه شیرزاد مصروف فحشا بچه بازی و زنکه بازی و شرابخوری بودند.

 

عاشق الله در این اواخر که شیرزاد به بغلان با یکصد نفر پولیس بخاطر وظیفه بودند این دو وکیل عاشق الله و دلاور ایماق شب و روز در مهمانخانه قوماندانی امنیه مصروف عیاشی و شراب خوری با اسد الله شیرزاد بودند که از این موضوع همه مردم شریف ولایت بغلان اگاهی کامل دارند. بالاخره عاشق الله با رییس تلویزیون محلی بنام تنویر درگیر گردیده به کفر گویی و دشنام که اسناد ان نشر گردیده است بیش از پیش رسوا و منفور گردید.

 

 

5-وکیل دلاور ایماق یک انسان دایم الخمر رفیق شراب کباب عاشق الله و اسدالله شیر زاده بوده بجز از عیاشی و باج گیری وظیفه نداشته در قرارداد های ولایت بغلان و پولیس سهم دارد و پسرش موضوعات قرارداد ها را به عهده دارد.

 

دلاور ایماق از سارقین قاتلین و قطاع الطریق های ولسوالی نهرین چون امام سبز یکی از قاتلین حرفوی حمایت می نماید.

 

برادرش یک نفر داکتر را در ولسوالی نهرین انقدر لت و کوب نموده که تااکنون از اسیب که به وی رسیده است رنج می برد و تداوی وی اصلا ممکن نیست.

 

 

6-جنرال اسد الله شیر زاد یکی از فاسد ترین جنرال در وزارت داخله اصلا خورد ظابط بوده از ولایت هلمند زانی لواطتت کار رشوت خور از روابط که با سران هلمند و قندهار داشت خود را به جنرالی رسانیده است یک شخص دایم الخمر یک زمان مارشال صاحب از وی حمایت می نموده بالاخره از عمال این فاسد که اگاه گردید مارشال صاحب مخالف اسد الله شیرزاد گردید.

 

بالاثر شکایات دوامدار مردم شریف ولایت بغلان از بغلان تبدیل به عوض مجازات مکافات گردید و در راس قطعات خاص مقرر و ترفع نیز برایش داده شد.

 

در ولایت بغلان تمام امکانات پی ار تی که به وی سپرده شده بود چور وچپاول نمود. با گرفتن یک کله کوف سه نفر را در یک بست مقرر می نمود بیشتر از 80 میل کله کوف را از بغلان رشوت اخذ نموده و در وسایط دولتی به هلمند چاقاق نموده است.

 

به گفته های حاجی نصرالله که سکر تر و مسوول فحشای وی بود در بغلان بیشتر از 70 نفر بچه را خراب نموده همچنین زن ها را مفسد ترین مخلوق همین وکیل ها و اسد الله روبازاد بوده که ولایت بغلان را به چالش کشیده است.

 

یک و نیم سال قبل به همین ملحوظ مارشال صاحب و مردم بغلان شیرزاد را از بغلان کشیدند. یک عراده موتر زره که از طرف پی ار تی به پولیس بغلان رسما داده شده بود به سرقت برده و الی اکنون تسلیم ننموده است.

 

در قطعات خاص اکثریت افراد متعهد و مسلکی را منفک و افراد غیر مسلکی را مقرر نموده است. جای افسوس و تاسف در اینجا است که حکومت از همه اعمال این مفسد اگاهی دارد اما با انهم وی را به عوض مجازات مکافات می نماید.

 

اسد الله شیرزاد در ماه ثور 1394که به بغلان امده است با طالب های بغلان سازش و اوربند نمود بنام ق موسی پولیس محلی و رزعلم ق پولیس محلی با اسلحه خود به مشوره شیرزاد به دشمن تسلیم گردید. به لک ها مرمی را به طالب ها روان نمود و به هزار ها مرمی را حاجی نصرالله سکرتر وی به فروش رسانید که یک عراده موتر سراچه با مهمات فروخته شده اسد الله شیرزاد را ریاست امنیت ملی ولایت بغلان دستگیر نموده است.

 

همچنان اسد الله شیر زاد بنام ظاهر را در بغلان مرکزی خلاف همه مقررات مسلح نمود که نامبرده با 12 میل اسلحه 15 رور قبل به دشمن تسلیم گردید. این موضوع را رییس صاحب جمهور باید بررسی و تعقیب نماید. اگر مسلح شدن ظاهر نام از طرف اسد الله شیزاد و تسلیم شدن ان به دشمن عاری از حقیقت باشد بدانید که این همه موضوعات فوق الذکر که تحریر گردیده است نیز عاری از حقیقت می باشد .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار