افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 13 مارس , 2016 لینک کوتاه خبر :

مردم از ارائه خدمات در شفاخانه حوزوی بلخ راضی نیستند

شماری از مریض داران و مراجعین شفاخانه حوزوی بلخ (ابو علی سینا) از نبود ارائه خدمات درست و عدم موجودیت ادویه کافی برای مریضان داخل بستر در این شفاخانه شکایت می کنند.

در این اواخر نسبت به هر زمانی دیگر در مورد ارائه خدمات در شفاخانه حوزوی ولایت بلخ شکایات بیشتر شده است و مراجعین این مرکز از عدم برخورد مسلکی داکتران و عدم توزیع ادویه به مریضان داخل بستر از سوی این شفاخانه ابراز نگرانی می کنند.

مریض داران و بیماران داخل بستر در شفاخانه حوزوی بلخ عمدتاً از عدم برخورد مسلکی داکتران و کمبود ادویه در این مرکز شکایت دارند.

هدیه یکی از همین مراجعین است:

“برخورد داکتر ها با مریضان خوب نیست، داکتر ها درست رویه نمی کند، نسخه بیرونی میتن و ادویه در داخل خود شفاخانه برای مریضان داده نمی شود.”

به گفته مسئولان این شفاخانه، شماری از مراجعین و مریضان همه روزه به بیش از ۵۰۰ نفر می رسد و این مرکز صحی بیش از ۸ ولایت را تحت پوشش خدمات صحی خود قرار می دهد.

بیشترین شکایت ها از مرکز نسایی ولادی این شفاخانه است.

مریض داران و مراجعین بخش نسایی ولادی شفاخانه حوزوی بلخ از پائین بودن سطح ارائه خدمات شکایت داشته می گویند که داکتران به موقع برای مریضان رسیده گی نمی کند و نبود کنترول ریاست صحت عامه سبب شده است که مریضان از سوی داکتران به شفاخانه های خصوصی راجع ساخته شوند.

علی اکبر کسیست که با خانم بیمار خود به این بخش شفاخانه مراجعه کرده است، اما از برخورد نادرست داکتران شکایت می کند:

“بیچاره خانم ام مریض از همینجه آوردیم اش، نه داکتر اس و نه تداوی درست، یک روز میگن به شفاخانه خصوصی ببر یا یک روز میگه داکتر نیست، مه نمی فامم که شفاخانه است یا تجارت خانه.”

در همین میان مسئولان این شفاخانه با رد این همه ادعا ها می گویند که در دیپوی این مرکز صحی ادویه به قدر کافی وجود داشته و تنها در بعضی از موارد استثنا مریض داران از بازار ادویه خریداری می کنند.

داکتر نور محمد فیض سر طبیب این شفاخانه در رابطه می گوید:

“ما دوا داریم برای مریضان که دوا ضرورت داشته باشند از شفاخانه می دهیم، اما بعضی از دوا ها که در پکج ما نباشد نسخه میتیم و از بازار خریداری می شود.”

آقای فیض می گوید که در این شفاخانه مریضان بیش از ۸ ولایات مورد تداوی قرار می گیرند و از همین سبب است که در بعضی از موارد داکتران نمی توانند به موقع برای مریضان رسیده گی کنند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار