- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مددخواهی عبدالله از علما…

 دكتر عبدالله

 

عبدالله در دیدارش با اعضای شورای علمای افغانستان گفته است که جلو تبلیغات سوء علیه حکومت افغانستان از سوی علما گرفته شود.

 

رئیس اجرائیه افغانستان نقش علمای کشور را در مبارزه با طالبان، افراطگرایی و تأمین امنیت و ثبات بنیادی می‌خواند.

 

در اعلامیه ریاست اجرائیه آمده که آقای عبدالله در دیدارش با اعضای شورای علمای افغانستان همچنان گفته که دشمنان این کشور می‌خواهند تا به نام های دین، مذهب، زبان، قوم و منطقه میان افغان ها تفرقه ایجاد کنند و این وظیفه عالمان کشور است تا جلو تفرقه افگنی ها را بگیرند.

 

اعلامیه افزوده که مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علما در پاسخ گفته که علمای کشور در راه دفاع از نظام فعلی آماده اند.