- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مددخواهی عبدالله از علما جهت رفع معضل بی سوادی!

عبدالله عبدالله

 

عبدالله عبدالله ازعلمای دین خواست تا نقش شان را بخاطر از بین بردن بی سوادی در کشور ادا نمایند…

 

رئیس اجرائیه این سخنان را دیروز در نشستی به مناسبت روز جهانی سواد آموزی در کابل بیان کرد: من یقین دارم نقشی را که علما می‎تواند در این عرصه ایفا کند و کرد اند اساسی ترین نقش است بخاطر این‎که زمانی‎که یک دروازه بسته می‎شود یعنی دروازه آموختن بسته می‎شود در حقیقت دعوت به تاریکی‎است.

 

رئیس اجرائیه می‎گوید، بسته شدن دروازه یک مکتب به معنای رفتن به سوی تاریکی است و باید تمام افغان‎ها در بخش آموزش سواد تلاش نمایند.

 

به اساس ارقام ارایه شده از سوی یونسکو، هم اکنون در افغانستان یازده میلیون تن از سواد بی بهره هستند.