- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پشت پرده مخالفت نماینده گان ولسی جرگه با پلان بودیجه

ولسی جرگه افغانستان [1]

به گزارش افغان تلکس به نقل از دیدبان شفافیت افغانستان، نماینده گان ولسی جرگه در ۹ سال اخیر بارها بر اساس منافع شخصی با پلان بودیجه مخالفت کرده و آن را رد کرده‌اند.

دیدبان شفافیت افغانستان در راپوری اعلام کرد که در 9 سال اخیر نماینده گان ولسی جرگه 13 بار با پلان بودیجه براساس دلایل شخصی مخالفت کرده‌اند.

براساس این راپور، در این سال‌ها بودیجه توسعوی براساس زد و بندهای سیاسی تنظیم شده تا نماینده گان در انتخابات آرای بیشتری را کسب کنند.

دیدبان شفافیت در ادامه راپور خود آورده است که رد و یا تایید بودیجه توسط اعضای ولسی جرگه به کسب امتیاز و گنجانده شدن پروژه‌های دلخواه آنان در این پلان وابسته است.

تلویزیون یک راپور داد: هیئت اداری ولسی جرگه در واکنش به این موضوع گفته که رد شدن متعدد بودیجه به دلیل وجود کاستی‌ها در پلان ارایه شده بوده است و حتی دو بار نیز ولسی جرگه به دلیل عدم توازن در بودیجه پیشنهادی آن را تصویب نکرده است.

ناصر تیموری مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت نیز اظهار داشت در سال جاری خورشیدی اعضای ولسی جرگه در حالی 370 پلان را از طریق فشار وارد سند بودیجه کردند که مبلغی برای اجرای این پروژه‌ها وجود نداشته است.

ولسی جرگه ماه گذشته پلان پیشنهادی حکومت برای بودیجه سال 1397 را رد کرد و دلیل آن را پیچیده گی و کاهش مقدار بودیجه خواند.

حکومت بودیجه سال آینده کشور را پنج ملیارد و 128 ملیون و 595 هزار دالر امریکا تنظیم کرده بود که قرار بود از این مقدار دو ملیارد و 317 ملیون دالر از منابع داخلی و مابقی از منابع خارجی تامین شود.