- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

محکومیت سه پناهجوی افغان بخاطر تجاوز گروهی بالای یک زن

 

یک سخنگوی محکمه که نامش ذکر نشده، گفته است دیروز دو افغان هژده ساله هر یک به شش سال زندان و یک افغان شانزده ساله به پنج سال زندان محکوم شدند.

 

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنان در ماه اپریل سال گذشته در یک تشناب در ایستگاه ریل در ویانا پایتخت اتریش بالای این زن بیست و یکساله تجاوز کرده بودند.

 

روشن نیست که این سه تن استیناف خواهی می‌کنند یا نه.