افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 20 سپتامبر , 2014 لینک کوتاه خبر :

محمد کریم خلیلی هم به میخ زد و هم به نعل

مگر مشت می تواند نمونه خرواری باشد که هزار دست بر آن دستبرد زده است و هرکس مشتی از جایی دیگر بر آن افزوده است و چند تکه ای است که هرگز با هم همخوانی و همگونی نداشته و نخواهند داشت؟ مگر همگان بدین باور نیستند که راه ملت و دولت از هم جدا است؟

اصلا محمد کریم خلیلی، صاحب این صدا نباشد، اصلا چنین سخنانی مبنی بر هدایت روند انتخابات بدین گونه بر زبان نیاورده باشد، اصلا معاون دوم رییس جمهور از چنین جلساتی بی خبر و بدور باشد، اصلا مجاهد جنگی غیرتش را به چوکی و دالر نفروخته باشد، مگر…

مگر این سخنان هربار از گلویی با لهجه ای و در مناسبتی خارج نشده است؟ مگر صدای چور و چپاول رهبران احزاب، رییس جمهور و معاونانش، نمایندگان مجلس و سنا، وزرا و سفرا بارها نه از طریق فایل صوتی ضبط شده که از طریق کردارشان به مردم ملکی نرسید؟

مگر مشت می تواند نمونه خرواری باشد که هزار دست بر آن دستبرد زده است و هرکس مشتی از جایی دیگر بر آن افزوده است و چند تکه ای است که هرگز با هم همخوانی و همگونی نداشته و نخواهند داشت؟ مگر همگان بدین باور نیستند که راه ملت و دولت از هم جدا است؟

آیا ضبط چنین فایل صوتی ناشیانه ای نمی تواند با آگاهی و نظارت کامل محمد کریم خلیلی باشد؟ آیا می شود مردم ملکی از این ناآگاهی خودخواسته بدر آیند و ببینند و بنگرند و بفهمند که چه سودی اعم از مالی و معنوی عاید معاون دوم رییس جمهور پس از تبرئه اش گردید؟

مگر نه اینکه افغانستان به روایت تاریخ کشور 72 ملتی است که هرگز ملت هایش دست از قتل و کشتار و خونخواهی یکدیگر و نسل کشی و نفاق برنداشته اند و درگیری میانشان موجب تجاوز و لشکرکشی ابرقدرت های شرق و غرب به کابل شد؟

چه کسی می تواند بیاید و صراحتا ادعا کند که اگر چنین فایل صوتی ای تقلبی است و تکذیب شده و تبرئه کرده، بنابراین خلیلی هیچ تحرکی برای جریان دهی انتقال قدرت و کسب منافع شخصی بلند مدت انجام نداده است و تمام ادعاهای تیم اصلاحات و همگرایی از بیخ و بن دروغ است؟

اصلا در قرن 21 در عصر ارتباطات و تکنولوژی، به درازا کشیده شدن 365 روزه یک انتخابات از پیش معلوم، را می شود در سایه یک فایل صوتی با آگاهی صاحب اصلی اش پوشانید؟ رد صحت این صدا و این سخنان آیا به معنای تایید انتقال قدرت نامشروع می باشد؟

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار