- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

محقق در دیدار با بزرگان ولایت های میدان وردک، دایکندی و بامیان: اولویت ما رهایی گروگانان است!

محقق

 

استاد حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرائیه ضمن قدردانی از حضور نمایندگان و بزرگان مردم به آنان وعده داد که برای رهایی گروگانان و تامین امنیت راه های مناطق مرکزی تلاش خواهد کرد. استاد محقق گفت که اولویت فعلی، رهایی گروگانان است و به گونه جدی تلاش خواهد کرد تا گروگان ها به گونه آبرومندانه آزاد شوند.

 

 

اعضای شورای ولایتی میدان وردک، بزرگان و متنفذین ولسوالی های بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک و ولسوالی ورس ولایت بامیان روز گذشته با استاد حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در کاخ شورای وزیران دیدار نموده و مشکلات شان را با استاد مطرح کردند.

 

دیدار کنندگان از تلاش های دولت در راستای انکشاف و ساخت زیربناها در مناطق هزاره جات و سایر نقاط کشور قدردانی نموده، گزارش اوضاع امنیتی مناطق شان را به حضور به معاون ریاست اجرائیه ارائه کردند. آنان گفتند: مردمی که از شاهراه بامیان_میدان وردک رفت و آمد دارند در آتش نا امنی می سوزند و هر از گاهی در این مسیر ربوده می شوند. دیدار کنندگان تامین امنیت مردم را از مکلفیت های حکومت دانسته و از معاون ریاست اجرائیه خواستند تا در زمینه تامین امنیت شاهراه های منتهی به مناطق مرکزی به ویژه جاده بامیان_میدان وردک تلاش کند.

 

اعضای شورای ولایتی از تلاشهای این شورا، بزرگان منطقه و مقام های محلی ولایت میدان وردک برای رهایی یازده تن از گروگانان به معاون ریاست اجرائیه گزارش دادند و گفتند که متاسفانه تا کنون این تلاشها به نتیجه نرسیده است. آنان از حکومت خواستند تا در زمینه رهایی گروگانان تلاش نموده و امنیت راه رفت و آمد شان را تامین نماید.

 

استاد حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرائیه ضمن قدردانی از حضور نمایندگان و بزرگان مردم به آنان وعده داد که برای رهایی گروگانان و تامین امنیت راه های مناطق مرکزی تلاش خواهد کرد. استاد محقق گفت که اولویت فعلی، رهایی گروگانان است و به گونه جدی تلاش خواهد کرد تا گروگان ها به گونه آبرومندانه آزاد شوند. معاون ریاست اجرائیه افزود که در گام بعدی تلاش خواهد شد تا مشکل امنیت راه های منتهی به هزاره جات به ویژه جاده بامیان_میدان وردک به گونه دایمی حل گردد.

 

همزمان؛ نمایندگان و بزرگان ولسوالی ناومیش ولایت دایکندی نیز با استاد حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرائیه دیدار نموده و مشکلات مردم این ولسوالی را خدمت استاد محقق ارائه کردند. آنان از تلاشهای استاد محقق در زمینه حل مشکلات این ولسوالی قدردانی نموده گفتند که هنوز هم مردم این ولسوالی با مشکلاتی، از جمله اخذ تذکره هویت مواجه اند. دیدار کنندگان از حکومت خواستند که هرچه زودتر در زمینه فعال سازی این ولسوالی اقدام کند.