- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

محدود شدن فعالیت داعش در ولسوالی اچین ننگرهار

داعش

 

فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی در ولسوالی اچین ننگرهار خیلی محدود شده است.

 

ولسوال اچین با تائید این مطلب می‌گوید که بر جنگجویان گروه داعش هر روز حمله شده و روزانه پنج تا ده تن آنها تلف می‌گردند.

 

غالب مجاهد می‌گوید، برای سرکوب این گروه تندرو حملات طیارات بی پیلوت خیلی مؤثر است:

 

“طیارات بی پیلوت به طور منظم بالای آنها انداخت می‌کنند. همه مراکز آموزشی آنها تخریب گردیده اند. روزانه پنج تا ده تن شان کشته می‌شوند. اکنون توانایی و قدرت گروه داعش در اینجا، تقریباً از بین رفته اند.”

 

گروه داعش در سال گذشته در ولسوالی اچین حضور گسترده داشت که تهدیدی به نیرو های امنیتی افغان شمرده می‌شد.

 

اما ولسوال اچین می‌گوید، آنها، مانع جلب و جذب نوجوانان به صفوف این گروه شده اند.