افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 30 ژانویه , 2012 لینک کوتاه خبر :

مجلس نماینده گان: وزیران که بودجۀ شان را کمتر از۵۰ درصد مصرف کرده اند، استیضاح می شوند

مجلس نماینده گان افغانستان روز دوشنبه درنشستی گفته، آن وزیران که بودیجه توسعه یی شان را امسال کمتراز۵۰ درصد به مصرف رسانیده اند، باید ازسوی مجلس نماینده گان استیضاح شوند.

شماری ازاعضای مجلس نماینده گان هشدار می دهند که باید این وزیران پس ازاستیضاح ازسوی مجلس رد صلاحیت وبه نهادهای عدلی وقضایی معرفی گردند.

ازسویی هم این نماینده گان وجودفساد را درمصرف بودیجه برخی ازوزارت خانه ها نگران کننده می دانند.

این گفته ها پس از آن ابراز شد که بحث ها دربارۀ قطعیه سال هزاروسه صدوهشتاد ونه هجری خورشیدی وچگونگی به مصرف نرسانیدن بودیجه توسعه یی برخی وزارت ها یک باردیگرازسوی مجلس نماینده گان ازسرگرفته شد.

برخی از اعضای از این مجلس برجدی بودن شان دراین باره تأکید می ورزند.

نمایندۀ مردم کابل درمجلس نماینده گان، شکریه بارکزی گفت: « نزدیک به ۱۷ وزارت بودجۀ خود را کمترمصرف نموده بودند، آن ها نیز به پارلمان افغانستان خواسته شوند و مورد باز پرس قرار بگیرند، که چرا موثریت در پروژه وجود نداشته.»

مجلس نماینده گان، اسدالله سعادتی گفت: « علاوه بر این که از این ها حساب می شود، باید برای مردم افغانستان در مراجع عدلیه و قضایه جواب گو باشند، که چرا تا هنوزعلاوه بر این که نقض قانون داشته و بی کفایتی این ها روشن شود.»

اما دربیشترین موارد برخی از وزارت ها نبود امنیت را دربخش های دوردست کشور، ازعلل های بنیادی به مصرف نرسیدن بودیجه توسعه یی شان گفته اند.

هنوزهم روشن نیست که کدام وزارت ها بودیجه توسعه یی شان را به مصرف نرسانیده اند.

رییس مجلس نماینده گان، عبدالرؤف ابراهیمی گفت: « درنُخست به اساس همان گزارش که کمیسیون اختصاصی ترتیب می کند و برای فردا گزارش آخری بوده باشد، وزیرمالیه همرای مسؤولین کنترول و تفتش فراخوانیم.»

گفتگوها دراین باره تا روزشنبه هفتۀ آینده ادامه خواهد داشت و وزارت مالیه ازنُخستین وزارت هایی خواهد بود که برای پاسخ گویی دراین باره به مجلس نماینده گان حضور یابد.

منبع: طلوع نیوز

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار