- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مجلس به ادامه کار وزرای برکنار شده اعتراض کرد!

[1]

مجلس نمایندگان از رییس جمهور خواست مطابق قانون در اسرع وقت اشخاص با صلاحیتی را به جای بسم الله محمدی و عبدالرحیم وردگ به پارلمان معرفی کند.

در پی حکم اخیر رییس جمهور مبنی بر تعیین وزرای سلب صلاحیت شده به عنوان سرپرست در پست‌های قبلی شان مجلس امروز دوشنبه(۱۵ اسد) به این عمل واکنش جدی نشان داد.

جعفر مهدوی؛ نماینده مردم کابل در مجلس، دوام حکم رییس جمهور در مورد یاد شده را خلاف قانون اساسی دانست و این موضوع را به مثابه نادیده گرفتن اراده شورای ملی افغانستان ارزیابی نمود.

مهدوی تاکید کرد که رییس جمهور مطابق به حکم صریح قانون اساسی افغانستان می بایست بدون فوت وقت، مقام ها با صلاحیت را به مجلس جهت کسب رای اعتماد معرفی نماید.

جو کلی هم حاکی از نگرانی عمیق مجلس از تدوام این عمل بود و اکثر نماینده های مجلس، امروز بحث های مشابهی پیرامون همین موضوع داشتند.

در پایان عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نیز با جمع بندی اظهارات اعضا، جلسه استیضاح  جلسه گذشته که منجر به سبک دوش شدن دو وزیر امنیتی شد را مطابق به قانون و اصول وظایف داخلی پارلمان برشمرد.

ابراهیمی گفت:”استیضاح وزرا به هیچ وجه به معنای تقابل با نظام نیست و ما مطابق به مسئولیتی که به دوش داشتیم عمل کرده ایم”.

رییس مجلس نمایندگان با تکرار خواسته های مطرح شده عنوان داشت: “با رعایت قانون اساسی و احترام به شورای ملی، ایشان (رییس جمهور) باید در هدایت‌شان، مبنی بر ابقای مقامات یاده شده به عنوان سرپرست در جایگاه شان صرف نظر نموده و در اولین فرصت اشخاصی باکفایت را به مجلس معرفی نماید”.

گرچه رییس جمهور تصمیم مجلس نمایندگان در رد صلاحیت وزرای دفاع و داخله را قانونی و معقول توصیف کرده؛ اما دیروز وی طی حکمی در شورای امنی ملی، وردگ و محمدی را به عنوان سرپرست در پست‌های قبلی شان منصوب نمود.

خبرگزاری جمهور