- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مجددی: لویه جرگه را برگزار می کنیم!

مجددی [1]

رییس شورای عالی جهادی هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نشود، احزاب جهادی با فراخوان لویه جرگه رییس جمهور آینده و کابینه اش را انتخاب خواهند کرد.

صبغت الله مجددی رییس شورای عالی جهادی هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نشود، احزاب جهادی با فراخوان لویه جرگه رییس جمهور آینده و کابینه اش را انتخاب خواهند کرد.

مجددی که روز گذشته در گردهمایی به پیشواز از سال نو خورشیدی در کابل سخن می‌گفت، هشدار داد که اگر حکومت نتواند پس از انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند شورای عالی جهادی ‌با فراخوان لویه جرگه، رییس جمهور آینده انتخاب خواهد شد.

این چهره جهادی، پلان پیشنهادی صلح حکومت در دومین نشست پروسه کابل به طالبان را دادن اختیارهای بیشتر به این گروه دانسته تاکید کردند که عملی شدن این پلان به زیان مردم و زیادروی از سوی حکومت است.

آقای مجددی افزود که طالبان افراد متجاوز و از آی اس آی پاکستان فرمانبرداری می کنند.

در این گردهمایی زمریالی احدی، رییس حزب قیام ملی و یکی از اعضای این حزب از کشورهای پشتیبان حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان خواست تا برای سال آینده روی دو ‌محور صلح و جنگ پروگرام بهتر بریزند.

اعضای شورای عالی احزاب جهادی در کنار برگزاری انتخابات در زمان معین آن، بر توزیع تذکره برقی، آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی، راه اندازی پروژه های زیربنایی، فراهم سازی زمینه تفاهم با احزاب سیاسی و ایجاد فرصت‌های کاری برای باشنده های کشور، تاکید کردند.