افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 14 ژانویه , 2015 لینک کوتاه خبر :

متخصصین باید دستبوس رهبران باشند

سر انجام پس از گذشت صد و چند روز از تشکیل حکومت وحدت ملی و پس از تمدید مهلت های فروان از سوی رییس جمهور، نامزد وزیران برای تشکیل کابینه معرفی شدند. اما پرسش اینجاست که با گذشت این همه وقت آیا در انتخاب این نامزد ها شایستگی و تخصص گرایی رعایت شده است؟ آیا در انتخاب آنها شعارهایی که در انتخابات و پس از آن هنگام تشکیل حکومت داده شده بود تحقق یافته است؟

 

فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «کنکاش» گفت: حکومت تشکیل شده از اعضای کابینه و آنهایی هستند که در شورای وزیران اشتراک می کنند. تشکیل آن یکی از اولین و عمده ترین وظایف حکومت است در انتخابات. دولت وحدت ملی باید به مسوولیت های قانونی خود می پرداخت اولویت های خود را کنار می گذاشت و به تشکیل کابینه می پرداخت. متاسفانه آنها بیشتر از سه ماه وقت مردم افغانستان را گرفتند، به این معنی که اگر مردم افغانستان همه کار کنند و عاید داشته باشند از مالیات و کار مردم افغانستان است که حکومت می تواند سرپای بایستد. بنابراین پولی که از مرم افغانستان گرفته می شود گرفته شده از وقتی است که آنها می گذارند.

 

وی با اعتراض به عدم مدیریت زمان از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در تشکیل کابینه عنوان کرد: حکومت برای تشکیل کابینه زمان را درنظر نگرفت و بیش از سه ماه آن را معرفی نکرد. این موضوع را آنقدر طولانی ساختند که امروز وقتی نادمزد وزیران را معرفی کردند گمان کردند که یک دستاورد و یک پروژه را به مردم تحویل داده اند و ما باید از حکومت متشکر باشیم که کار خود را انجام داده است.

 

کوفی کابینه معرفی شده را کابینه ای تماماً شایسته ارزیابی نکرده و افزود: حال که کابینه هم معرفی شده است، همه افراد کاری و شایسته نیستند. البته افراد خوبی در میان شان وجود دارد. با احترام به همان افراد شایسته چند نقص در معرفی کابینه وجود دارد: رهبران در انتخاب کابینه به شدت مسایل خانوادگی را در نظر گرفته اند، فرزندان کسانی که جزو رهبران قومی محسوب می شدندو در اطراف رییس جمهور بودند در تشکیل کابینه شریک ساخته اند، در نظر نگرفتن تخصص هم در کابینه یکی نقص های بدیهی در تشکیل کابینه محسوب می شود.

 

این نماینده مجلس برای افراد شایسته ای که در افغانستان وجود دارند و می توانند برای کشور حضور مفیدی داشته باشند فرصتی نمی بیند و می گوید: رییس جمهور در صحبتهای خود گفته است که «افغانستان کشور فرصتها و چالش ها است.» افغانستان کشور فرصت ها فقط برای رهبران است. امروز کسانی که معرفی شدند، همه ازجانب رهبران معرفی شده اند. پیامی که این موضوع برای جوانان دارد این است که تا زمانی که آنها دستبوس بعضی رهبران باشند شاید بتوانند به کابینه یا به دستگاه دولت راه یابند در غیر این صورت آنها حتی اگر شایسته باشند امیدی به این موضوع نباید داشته باشند.

 

وی با اعتراض به درنظر نگرفتن جایگاه بیشتری برای زنان در کابینه گفت: خواست مردم در معرفی کابینه درنظر گرفته نشده است. بسیاری از شعارها که برای تشکیل کابینه داده شده بود انجام نشد. به طور مثال یک از شعارهای مهمی که در ابتدا داده شد، شریک ساختن بیشتر زنان در کابینه بود. اما امروز می بینیم که دوباره مثل گذشته فقط سه نفر نامزد وزیر کابینه شده اند. آنها با این وعده به زنان فقط می خواستند رای زنان را با خود همراه سازند و پس از رسیدن به قدرت آن را به فراموشی بسپرند. حتی به خاطر توجیه شعار خود یک نفر را هم اضافه نکردند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار