افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 4 ژانویه , 2015 لینک کوتاه خبر :

مبارزه با تروریزم دروغ بزرگ آمریکا

موضوع از بین بردن تروریزم برای آمریکایی ها جدی نمی باشد چرا که آمریکا خودش از کشورهای صادر کننده تروریزم در جهان محسوب می شود. برای آنها مهم این است که در این منطقه عظیم چگونه می توانند منطقه را بی ثبات کند.

 

آمریکا اعلام کرده است که از سال 2015 طالبان را دیگر هدف قرار نخواهد داد. مگر اینکه اقدامات آنها تهدید مستقیم علیه آمریکا محسوب شود. از طرفی حکومت افغانستان هم سیاستی ناروشن در برابر طالبان و دیگر گروه های تروریستی دارد و مشخص نیست که افغانستان به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

 

داکتر عبدالطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» منافع آمریکا را برای این کشور مهمتر از همه دانسته گفت: آمریکایی ها در افغانستان در پی منافع خودشان هستند. موضوع از بین بردن تروریزم برای آمریکایی ها جدی نمی باشد چرا که آمریکا خودش از کشورهای صادر کننده ی تروریزم محسوب می شود. آمریکا دنبال این است که زمینه ای فراهم کند تا با حریف های قدرتمند تر خودش در سراسر آسیا و خاور میانه روبه رو شود. جنبش های اسلامی مثل طالبان و داعش هم باید به طور موردی مورد مطالعه قراربگیرند. به خصوص درمورد طالبان به طور قطعی نمی توان گفت که این جنبش کاملاً در اختیار آمریکایی ها بوده و آمریکایی ها هر گونه تصمیمی می توانند در مورد این جنبش ها بگیرند.

آمریکایی ها گفته اند که ماطالبان را هدف قرار نمی دهیم مگر اینکه آنها اقداماتی را علیه ما شکل بدهند. برنامه ی آمریکایی ها این است که این جنبش ها رشد کند تا بتوانند در مناطق بزرگتر با نیروهای بزرگتری که دارند درگیر شوند.

 

وی حضور آمریکا در منطقه را برای بی ثبات کردن منطقه عنوان کرده افزود: موضوع مهم برای آمریکا طالبان یا غیر طالبان نیستند، برای آنها مهم این است که در این منطقه عظیم قفقاز چگونه می توانند منطقه را بی ثبات کند. این بی ثباتی ها دو راه دارد یکی اینکه خودشان این نیروها را تنظیم می کنند و حالت دیگر اینکه نیروهایی وجود دارند که تحت کنترل آمریکا هم نیستند اما در بی ثباتی منطقه نقش دارند.

 

این نماینده روشنفکر مجلس، همه گروه های مسلح مخالف دولت را آمریکایی ندانسته ادامه داد: بخشی از طالبان نیروهایی هستند که با اعتقادات دینی می جنگند با تعریفی که از دین و وطن دارند و با تعریفی که از سرزمینشان دارند، این نیروها می توانند کشورهایی را که آمریکا به عنون حریف یا دشمن می داند درگیر چالش بسازند. این موضوع هم می تواند در راستای اهداف آمریکا باشد و آمریکا با آن مخالفتی نمی کند.

 

پدرام اضافه کرد: آمریکا اگر نخواهد با طالبان، حتی اگر دشمن افغانستان به حساب بیایند، مقابله کند. ما نمی توانیم وی را مجبور کنیم که این را کار انجام دهد. آمریکا استراتژی و برنامه های خاص خودش را دارد و در همان راستا هم حرکت می کند. با این دولت ضعیف و ناکارامدی هم که ما داریم درصورت نیاز به مقابله با طالبان از پس این کار برنخواهد آمد.

 

این نماینده مجلس ورود نیروهای آمریکایی را در راستای مبارزه با تروریزم و نجات افغانستان نمی داند و می گوید: درست است که آمریکایی ها در افغانستان سربازان زیادی از دست دادند و دالرهای زیادی مصرف کردند، این کارها را برای افغانستان نکرده اند به خاطر منافع خودشان انجام داده اند. آنها را در جای کلان تری می خواهند جبران کنند. اگر آنها بتوانند با وضعیتی که ایجاد می کنند در نتیجه ی فروپاشی این ساختار و ایجاد پایگاههای جدید، روسیه را به چالش بکشند، چین را گرفتار بحران کنند یا ایران و بلوچستان را تجزیه کنند به آن چیزی که می خواهند دست پیدا کرده اند.

 

وی از ورود ناخواسته ما در جنگ های نیابتی سخن رانده حضور فیزیکی آمریکا را در منطقه لازم نمی داند: این تلاش ها ادامه دارد و ما در جنگ اعلام نشده جهانی قرار داریم. آمریکایی ها در اینجا کارهای استخباراتی می کنند قرار نیست خودشان و نیروهای شان در سراسر آسیای مرکزی و خاور میانه بجنگند. در اینجا مراکزی برای رهبری و سازمان دهی تمام مسایل آسیای مرکزی نیاز دارند که در پی ایجاد آنها هستند.

 

داکتر پدرام عملکرد امثال کرزی، اشرف غنی و عبدالله را بی تاثیر بر عملکرد و سیاستهای آمریکا دانست و افزود: حرف های آنها برای آمریکایی مهم و مطرح نیست. این خودشان هستند که در هر موردی تصمیم می گیرند. این که گفته می شود نوع دیدگاه این افراد نسبت به طالبان دید آمریکایی ها را تغییر داد درست نیست. آنها استراتژی های خاص خود را دارند و بر اساس همان هم عمل می کنند. بهتر از ما افغانستان را می شناسند، هزاران کارشناس دارند، هزاران سازمان جاسوسی دارند که در سراسر منطقه برایشان کار می کنند. مبارزه علیه تروریزم هم از زبان آمریکایی ها یک نوع دروغ است. دروغ بزرگی که به وسیله ی آن حضورشان را در اینجا توجیه کنند وگرنه همگان می دانند که آمریکا برای مبارزه با تروریزم به اینجا نیامده است.

 

وی حضور آمریکایی ها در افغانستان را حضوری بیهوده ارزیابی کرد و گفت: اگر آمریکایی ها در کشور نبودند افغانستانی ها به هر حال حکومت خودشان را می ساختند یا طالبان یا احمد شاه مسعود که از مجاهدین بود روی کار می آمدند. حال که طالبان قدرت ندارند چه گلی بر سر این ملت زده شده است. مردم در افغانستان نمی دانند که آمریکا چه می کند و بسیاری از دولتمردان منافع شان در منافع آمریکا گره خورده است یا اینکه در خدمت منافع آنها هستند برای همین است که فریادی از آنها بلند نمی شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار