- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ماین چسپکی بلای جان باشنده گان مزارشریف شد

انفجار افغانستان [1]

به گزارش افغان تلکس به نقل از مقام‎های امنیتی ولایت بلخ، شب گذشته در نتیجه انفجار دو ماین چسپکی ۲ تن زخم برداشتند.
مقام‎های امنیتی ولایت بلخ می‎گویند که شب گذشته در نتیجه انفجارهای دو ماین چسپکی در شهر مزارشریف دو تن زخم برداشتند.

عبدالرزاق قادری آمر آمنیت قوماندانی امنیه بلخ گفت که این انفجارها در چوک نور شهر مزارشریف رخ دادند.

مسوولیت این رویداد انفجاری را تا حال جمعی به دوش نگرفته‎است.