- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مافیای کوفی ها در بدخشان!

فوزیه کوفی در چند سال اخیر و از برکت حکومت مافیایی کرزی به یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و سنگ های قیمتی در ولایت بدخشان تبدیل شده است.

 

موصوفه سال ها یک برادر خود را کمیسار بندر شیرخان قندوز و برادر شوهر خواهر را کمیسار بندر اشکاشم ولایت بدخشان مقرر نموده بود و از این دو بندر صد ها کیلو گرام هیرویین را به تاجیکستان و از آنجا به روسیه قاچاق نمود.

 

فوزیه کوفی با یک ابتکار فنی خواهر خود (مریم کوفی) را از ولایت تخار به پارلمان موفق ساخت تا هر دو در تبانی با تعدادی از چهره های همسو با ایشان در وزارت امور داخله به تجارت شان رونق بخشند.

 

اما از بخت بد شان ورق برگشت و برادر کلان به جرم قاچاق مواد مخدر از وظیفه برکنار و به زندان افتاد. (تا فعلاً در زندان است)

برادر کوچک به جرم اختطاف فراری شد. (تا فعلاً فراری است)

شوهر خواهر نیز به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد. (تا فعلاً در زندان است)

 

پسر خاله که یکی از مدیران اجرایی قاچاق شان به حساب می رفت به جرم کشتن یکنفر (در شهرک آریا) روانه زندان پلچرخی کابل گردید.

 

مردم بدخشان بخصوص مردم کوفاب از ظلم، ستم و استفاده جویی های این فامیل به ستوه آمده اما بازهم و در شرایطی که چهره اصلی این فامیل قاچاقبر به همه افشا گردید هنوز برسر قتدار هستند.

 

همچنین نادرشاه کوفی برادر فوزیه کوفی که یک شخص کاملا بی سواد می باشد مدت 12 سال است که به حیث ولسوال کوف اب وظیفه اجرا می کند!

اسناد جعلی که در ریاست معارف بدخشان ترتیب گردیده نشان دهنده ان است که ریاست معارف بدخشان و به خصوص اقای عصمت الله شرقی معاون تدریسی این ریاست در جرم این مساله دخیل هستند.