افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 3 مارس , 2017 لینک کوتاه خبر :

ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس تعدیل شد.

غنی

رئیس جمهورغنی روز گذشته فرمان تقنینی در مورد تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد.

در ماده اول این فرمان آمده است: به تاسی از حکم مادۀ ۷۹ قانون اساسی افغانستان “تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس” را که به اساس مصوبه شماره ۱۳ مورخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است، توشیح می دارم.

 

مطابق این فرمان، رئیس جمهور، وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را موظف نمود تا این فرمان را در خلال مدت ۳۰ روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن شورا تقدیم نمایند.

 

همچنان این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه کابینه و تعدیل مذکور در جریده رسمی نشر می گردد.

 

رئیس جمهور غنی پس از توشیح فرمان متذکره، گفت: تاثیرات توشیح این ماده همه جانبه است و یکی از مشکلات جدی عدم دسترسی به ارقام دقیق را حل می کند.

 

وی افزود: این یک موضوع جدی بود که به فضل خداوند(ج) به طریقه بهتر حل گردید. از کمیته تقنین، تمام اعضای کابینه و ملت معظم افغانستان تشکری می کنیم.

 

رئیس جمهور گفت: حکومتداری به تحمل و تعمق می شود و شیوۀ حرکت ما یک شیوه اساسی بود و این را فال نیک می گیریم و امید داریم پارلمان افغانستان بزودی آنرا تایید نماید.

 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسئله عاجل ما دو چیز است، برگشت مردم ما از پاکستان و ایران که ضرورت به کارت هویت دارند و همچنان برگزاری انتخابات، چون ارادۀ حکومت وحدت ملی به صورت واضح و قاطع این است که انتخابات برگزار شود و پیش شرطی را که از نگاه استعمال تذکره برقی در روند انتخابات داشتیم، تکمیل کردیم.

 

سپس محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، گفت که تذکره بیانگر هویت ملی و مدنی دارندۀ آن بوده و در افغانستان این هویت در قانون اساسی به تفصیل بیان شده است.

 

وی ضمن تشکری از حمایت رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از این روند، گفت که در مورد تذکرۀ الکترونیکی تقاضای اقوام مختلف افغانستان این بود که سه عنصر هویت ملی افغانستان یعنی دین، قوم و ملیت درج صفحه آن گردد.

 

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز در این رابطه صحبت کرده، گفت که تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت و احوال نفوس یک قسمت بحث های را ایجاب می کرد و  اکثریت به طرح که برای تعدیل پیشنهاد گردیده بود، قانع هستند و این را یک خبر خوش تلقی می کنند و امیدواریم در کارهای عملی آن نیز سرعت بخرج داده شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار