- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

لشکر اسلام پناهگاه داعش را از بین برد!

داعش افغانستان [1]

به گزارش افغان تلکس به نقل از سخنگوی پولیس ننگرهار، گروه داعش و جنگجویان گروه لشکر اسلام در ولسوالی اچین این ولایت باهم درگیر شده اند.
حضرت حسین مشر‌قی‌وال می‌افزاید که در نتیجۀ این درگیری، پنج فرد داعش و سه جنگجوی لشکر اسلام کشته شده و ۴ داعشی با سه جنگجوی لشکر اسلام زخم برداشته اند.

به گفتۀ وی، این نبرد مسلحانه میان دو گروه مخالف حکومت وحدت ملی، روز یکشنبه در منطقه دره باندر مربوط به ولسوالی درگیر شده اند؛ اما هنوز علت وقوع این درگیری، روشن نشده است.

از سوی دیگر، تا اکنون از چگونگی وضعیت درگیری معلومات تازه در دست پولیس نیست.

شاهدان رویداد نیز می‌گویند که جنگجویان لشکر اسلام و داعش، در دره باندر اچین درگیر اند و از اسلحۀ سبک و سنگین در برابر یک دیگر استفاده می‌کنند.

لشکر اسلام که به نام گروه منگل باغ هم مسمی است، بیشتر در مناطق امتداد خط دیورند فعالیت‌های مسلحانه دارند؛ ولی این نخستین بار است که با گروه داعش درگیر می‌شود.

از سوی هم روی معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در اثر یک حمله طیاره بیدون سرنشین در ولسوالی اچین ۲۵ داعشی کشته شده اند.

دفتر سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید که در این حمله پناهگاه گروه داعش هم از بین رفته است.

این دوه گروه مخالف مسلح حکومت وحدت ملی به رسانه‌ها چیزی نگفته اند.