- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

لت و کوب مسئول تلویزیون محلی توسط پولیس!

هرات

 

بنا بر گزارشات رسیده، نیروهای پولیس درهرات مسئول تلویزیون محلی تابان را مورد لت و کوب قرار داده اند.

 

رویداد شام شنبه در مرکز شهر هرات رخ داد.

 

دفتر مطبوعاتی والی هرات در خبرنامۀ بر مجازات عاملان این رویداد تأکید کرده‌است.

 

در این خبرنامه آمده‌است که والی هرات به مقام‌های امنیتی هدایت داده که این رویداد را بگونۀ همه جانبه بررسی کنند و بخاطر جلوگیری از تکرار همچو رویدادها در آینده اقدام‌های جدی را روی دست گیرند.

 

علت وقوع رویداد روشن نشده‌است.