افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 18 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

كميسيون انتخابات و سانسور چشم هاي مراقبت كننده

 

روز گذشته دومين روزی بود كه از جانب مسوولين كميسيون انتخابات ورود من به داخل آن كميسيون ممنوع قرار داده شده و هنگاهي كه من وارد آن محل شدم محافظين قراردادي كميسيون از ورود من جلوگيري كردند.

اصل اين ماجرا از روز چهار شنبه شروع شد كه در پگاه همان روز مي خواستند صندوق هاي راي را كه جزء ٣٠٠٠ صندوق تقلبي است وارد پروسه شمارش كنند ولي جنرال صاحب ظاهر اغبر ممانعت كرد و چاشت روز يك هيات چند نفري وارد كميسيون شديم.

چندتن از اوباشان مي خواستند به انجنير عارف سروري حمله نمايند كه با مقاومت جوانان تيم ما مواجه شدند و همه مسوولين تيم اصلاحات وهمگرايي براي خاموش كردن اين نزاع تلاش كردند و جوانان را نگذاشتيم كه موجه شوند.

بيگاه همان روز جلسه مشترك با رهبري كميسيون انتخابات، تيم تحول و تداوم و مسوولين امنيتي داشتيم كه از طرف تحول و تداوم آقايان سلطانزوي، روي دار زازي، فرزند سيد منصور نادري و بردار زاخيلوال و از كميسيون آقاي نورستاني و خانم احراري، خانم زرمتي، خانم ايلخاني، جاويد حبيبي و از مسولين امنيتي جنرال مجيد روزي و چند تن جنرال هاي ديگر و از تيم اصلاحات و همگرايي خانم آمنه مستقيم، انجنير صاحب عاصم، انجنير توريالي غياثي و من حضور داشتيم كه در جلسه درباره نزاع صحبت گرديد و فيصله شد كه از ورود افراد مسلح جلوگيري شود كه پيشنهاد ما بود.

بعضي مسايل را كه آقاي نورستاني درباره عدم حضور ناظرين ما مطرح كرد كه شمارش ادامه پيدا مي كند. من جواب شان را دادم و تأكيد كردم كه هرگاه ناظرين يك تيم حضورش را تحريم كنند كسي حق ادامه شمارش را ندارد. خلاصه جلسه ختم شد.

حين خروج ما در يك كنج دهليز سرير برمك كه در جلسه حضور نداشت، صدا زد كه ناظرين داكتر عبدالله ماجرا جويي ميكنند و بعد از اين كه حاظر هم نشوند ما شمارش را ادامه مي دهيم.
من و انجنير توريالي يكجا بوديم و من توقف كردم و برايش گوشزد كردم كه اين موضوع در جلسه با كلان هايت فيصله شد
ولي برمك مانند يك مزدور وفادار با سروصداي بلند صدا كرد كه شما بي نظمي مي كنيد.
همه خرابي را ناظرين (عبدالله ميكنند) وقتي با لحن بي ادبانه نام داكتر صاحب عبدالله را گرفت، كمي تندتر جوابش را دادم و متوجه ساختم اش كه يك جوانك بي ادب و غلام است.

گرچه آقاي نورستاني اين موضوع را با ريش سفيدي حل كرد و مرا به شعبه اش دعوت كرد و چاي آورد اما فرداي همان روز دستور منع ورود مرا به دروازه ها داده بودند چون جرم من دفاع از آراي شفاف حاميان تيم اصلاحات وهمگرايي و دفاع از راي شفاف تيم تحول وتداوم بوده ولي يكبار ديگر رهبري اين كميسيون نشان داد كه با تحمل نظرات چشم هاي تيز بين را كه راي اصلي را از راي گوسفندي تشخيص ميدهد، ندارند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار