- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

كشته شدن دو نظامی ‘ایساف ‘در شرق افغانستان

[1]

دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان (ایساف) روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام كرد كه دو نظامی خارجی در شرق افغانستان كشته شدند.

به نقل از این بیانیه ، این دو نظامی ‘ایساف ‘روز گذشته براثر انفجار بمب كنار جاده ای در شرق افغانستان كشته شدند.

‘ایساف ‘در این بیانیه به محل دقیق این حادثه و هویت نظامیان كشته شده اشاره ای نكرده است.

با كشته شدن این دو نظامی خارجی ،120 نفر از نظامیان عضو ‘ایساف’ در سال جاری میلادی در افغانستان كشته شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایرنا