افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 13 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

كشتار غير نظاميان و رنج ناتمام انسان افغاني

در چند روز اخير بار ديگر شاهد رشته انفجارهاي در كابل پايتخت و ساير شهرهاي افغانستان بوديم كه سوگمندانه تعداد زيادي از غير نظاميان را كشته و زخمي ساخت. طي دو روز گذشته طبق گذارشها پانزده تن در اثر انفجارهاي در كابل، غزني و ارزگان جان باخته اند.

انفجار دو روز قبل كابل چهار كشته بر جاي گذاشت كه گفته مي شود دختر دانشجوي يكي از وكلاي پارلمان نيز در ميان كشته شدگان است. رشته انفجارهاي ديگر روز گذشته در غزني 9 غير نظامي را به كام مرگ فرستاد و در انفجاري در ارزگان دو تن كشته شدند. گويي افغانستان و ساكنان مظلوم آن بايد هر روز را با فاجعه ناتمام كشتار غير نظاميان شروع كند و به شب برساند. روزي نيست كه تعدادي در اين كشور به خاك و خون كشيده نشوند و تعداد ديگر را داغدار و عزادار نسازد اين رنج ناتمام انسان افغاني خاطره ي تلخي در حافظه تاريخ است كه براي عصرهاي متمادي انسانها را خواهد آزرد.

اين روزها آناني كه عزيزان شان را از دست مي دهند بي آنكه جرمي كرده باشند و نقشي در بحران جنگ كنوني داشته باشند متحمل اندوه بي پايان از دست دادن عزيزان شان مي شوند و تا پايان عمر تلخي اين تجربه دردناك و رنج آنرا با خود به همراه دارند. آنانيكه رنج انسان افغاني را بيش و بيشتر مي كنند آيا لحظه اي خود را در جاي اين قربانيان بي گناه جنگ مي توانند قرار دهند. آيا حاضر اند براي لحظه ي خود قرباني چنين كشتارهاي بي رحمانه باشند در حاليكه هيچ جرمي نداشته باشند و هيچ نقشي در جنگ كنوني نداشته باشند. كودكان، زنان، سالخوردگاني كه عابران عادي سرك هاي كابل و ساير شهرهاي كشورند چه جرمي كرده اند كه اينگونه بي رحمانه مورد كشتار قرار مي گيرند. اين گونه رفتارهاي غير انساني به هيچ عنوان توجيه پذير نيست و دولت مردان كشور بايد هر چه در توان دارند بايد براي مهار اين نوع كشتارها و به عدالت سپردن عاملان آن عملي سازند.

كشتار غير نظاميان در افغانستان در سيزده سال گذشته موجب نگراني جدي مردم افغانستان بوده است. در ين سالها متاسفانه مخالفان مسلح هزاران شهروند غير نظامي افغانستان را در ميادين جنگ، حملات انتحاري، بمب گذاري كنار جاده اي، كشاندن جنگ به مناطق مسكوني و … به قتل رسانده اند. با وجود هشدارها و درخواستهاي مردم، مجامع بين المللي و دولت افغانستان مبني بر جلو گيري از كشتار افراد ملكي اين گروه هاي مسلح مخالف دولت نه تنها به كاهش اين تلفات اهتمام نداشته اند كه اين روزها آمار تلفات غير نظاميان رو به افزايش نهاده است. اين درحاليست كه متاسفانه دربسيار موارد مخالفان مسلح، از افراد بي گناه به عنوان سپر مرگ استفاده مي كنند كه اين خود مي تواند با عث بروز حوادث بسيار تلخ وناگوار گردد. در بسيار موارد ساكنان روستاها و دهات دور افتاده افغانستان به رغم هشدار هاي دولت و نيرو هاي اردوي ملي و پليس به جاي دادن به شورشيان مسلح در محلات زندگي شان اقدام مي كنند و در هنگام بروز جنگ به جاي آنكه به موقع محل جنگ را ترك كنند قرباني مي شوند. به همين دليل در اين سالها تعداد زيادي از شهروندان افغانستان قرباني جنگ عليه تروريزم شده اند.

از پروژه هاي خطرناك ديگري كه در اين سالها توسط شورشيان مسحل در مناطق مختلف به پيش برده شده است كتشار ريش سفيدان و متنفذين قومي در مناطق مختلف كشور است. اين افراد نيز بي آنكه در جنگ دست داشته باشند بي رحمانه كشته شده اند. در سيزده سال گذشته هر از چند گاهي در گوشه و كنار كشور بزرگان قومي، موسفيدان و علما توسط مخالفان مسلح كشته شده اند. كشتار بزرگان قومي ، ريش سفيدان و پدران جامعه افغاني بسيار عجيب مي نمايد زيرا ريش سفيداني كه بطور سنتي در ميان مردم افغانستان محترم و گرامي اند در سالهاي اخير عده ي با كشتار بي رحمانه آنان تلخ ترين تراژيدي هاي جنگ در افغانستان را رقم زده اند.

كشتار عالمان، معلمان، بزرگان قومي، متنفذين، چيزي نيست كه در افغانستان سابقه داشته باشد مردم افغانستان به بزرگان خود بصورت سنتي احترام خاص قائل اند و مقام ريش سفيد، بزرگ قومي علما و آموزگاران مقام بسيار گرامي و ارجمندي است. اما با اين وجود در سالهاي اخير ده ها متنفذ و بزرگ قومي در افغانستان جان هاي خود را ازدست داده اند و صد ها معلم و عالم و بزرگان قومي ديگر نيز كشته و مجروح شده اند. اين درحاليست كه در طول اين سالها همواره علما، ريش سفيدان، آگاهان و نخبگان فكري وسياسي كشور از گفتگو و تفاهم ملي و پايان يافتن بحران افغانستان از طريق مفاهمه و گفتگو حمايت كرده اند. زيرا بسيار روشن است كه تداوم خشونت ها و نا امني ها در افغانستان به سود هيچ كس در اين كشور نبوده و نيست. بنا براين مي توان درك كرد كه دشمنان مردم افغانستان و دشمنان آرامش و ثبات افغانستان به كشتار غير نظاميان بويژه خير انديشان و بزرگان قومي كه در مسير بازگرداندن ثبات در كشور تلاش مي كنند، اقدام مي كنند. اينك معلوم نيست كه مردم افغانستان تا چه زماني قرباني اين گونه دسيسه ها و توطئه هاي خطرناك مي گردند.

مخالفان مسلحي كه به كشتار غير نظاميان در كشور اقدام مي كنند همواره مدعي اند كه آنان به اين طريق زمينه هاي خروج قواي خارجي از كشور را فراهم مي سازند ولي در مقام عمل اين اقدامات از يك سو به ويراني كشور، به خاك و خون كشيدن زنان و كودكان بي گناه و بي دفاع كشور و از بين بردن فرصت هاي توسعه و ثبات كشور منجر مي گردد و از جانب ديگر قواي بين المللي ياري امنيت را براي حضور بيشتر در افغانستان جهت تامين امنيت مردم مصمم تر مي سازد. بنا بر اين نمي توان گفت كشتار غير نظاميان به هدف تحت فشار قرار دادن دولت يا خارجي ها براي خروج از افغانستان صورت مي گيرد بلكه اين كشتار به هدف ديگري صورت مي گيرد كه مسلما اهداف بيگانه ها درافغانستان است نه خواسته مردم افغانستان.

اينكه در افغانستان شاهد حملات مرگبار بر غير نظاميان و بعضا كشتار متنفذين علما و بزرگان قومي هستيم نشان مي دهد كه متاسفانه در جنگ كنوني آناني ميدان دارند كه به هيچ اصول و ارزشهاي اسلامي و عرفي جامعه افغاني پاي بند نيستند. حضور اين گروه هاي خود سر مسلح در مناطق مختلف كشور باعث تضعيف جايگاه سنتي بزرگان قومي ، خوانين، علما و به اصطلاح مشران قومي و علماي سنتي شده است و در مقابل جوانان تحصيل كرده بي تجربه در مدارس خارج كشور كه به شدت متاثر از افكار و نديشه هاي افراطي اند و برداشت هاي سطحي و ظاهري از دين و سنت دارند ميدان دار بازي هاي سياسي و نقش آفريني در جامعه شده اند. حضور طالب هاي تازه به دوران رسيده در عرصه سياست و اجتماع باعث شده است كه امروزه ديگر كسي به جايگاه سنتي بزرگان قومي در كشور اهميت چنداني ندهند. رهبران و بزرگان قومي و سنتي مردم از نفوذ كافي در ميان توده هاي مردم برخوردار نباشند بلكه بجاي آنان بيشتر چهره هاي تازه تر و جوان تر كه شديدا طرفدار كشتار بي گناهان و فاجعه آفريني اند ميدان داري كنند. در تاييد اين مدعا كافي است به آمار كشتار غير نظاميان، بزرگان قومي در سالهاي اخير توسط همين جريان هاي تازه از راه رسيده به هدف حذف فيزيكي و فكري آنان، نظري بيافكنيم.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار