- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تاکید قوماندان نیروی هوایی پاکستان بر ساخت تأسیسات سرحدی در سرحد افغانستان

مارشال سهیل امان [1]

مارشال سهیل امان قوماندان نیروی هوایی پاکستان گفت: کار احداث تأسیسات سرحدی در سرحد مشترک با افغانستان ادامه دارد و حتی یک قدم از مواضع خود در این زمینه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی در سخنرانی خود بعد از پایان نمایش هوایی به مناسبت روز استقلال پاکستان تأکید کرد: 43 کشور نتوانستند امنیت را در افغانستان برقرار کنند اما پاکستان به تنهایی تروریست‌ها را سرکوب کرد و به تلاش خود در این زمینه ادامه می‌دهد.

به راپور دیلی اوصاف، سهیل امان اظهار داشت: مبارزه با تروریزم در افغانستان به خود این کشور مربوط می‌شود اما پاکستان باید امنیت سرحد خود را تأمین کند که تأسیسات سرحدی نقش مهمی در این زمینه دارد.

وی افزود: شبکه تروریست‌ها بر اثر عملیات‌های اردوی پاکستان از هم پاشیده است و در حال حاضر تأمین امنیت سرحدات مشترک با سایر کشورها اهمیت بیشتری دارد.