- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امضای قرارداد بازسازی ۹۰ پروژه آبیاری در کابل

قرارداد [1]

قرارداد بازسازی ۹۰ پروژه آبیاری به ارزش ۶۶۲ ملیون افغانی امروز به امضا رسید.

انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در مراسم امضای این پروژه‌ها با شمار از شورا‌های انکشافی گفت این پروژه‌ها در کابل، پروان و لوگر عملی می‌شوند.

به گفته آقای درانی با تکمیل این پروژه‌ها زمین‌های بیشتری زراعتی آبیاری خواهند شد.