- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

قدردانی رئیس جمهور از عملیات قوای خاص در هلمند

رئیس جمهور محمد اشرف غنی از عملیات اخیر قوای خاص افغان در هلمند که در نتیجۀ آن ۱۶ زندانی از یک محبس طالبان رها ساخته شدند، ستایش کرد.

اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور می گوید که این نوع عملیات توانایی روز افزون نیروهای افغان را نشان می دهد.

مقامات افغان می گویند که این عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی نهر سراج را به کمک قطعات قوای خاص انجام داده اند.

آنها می گویند که به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در این عملیات کدام آسیب نرسیده است.