افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 20 فوریه , 2015 لینک کوتاه خبر :

فساد ده برابر شده است

دزدی هایی که در این پنج ماه شده است در سیزده سال گذشته نشده است. اشرف غنی و داکتر عبدالله در فضا و ملت در زیر زمین زندگی می کنند. از ارگ تا مردم اینقدر فاصله وجود دارد.

با اینکه دیده می شود حکومت وحدت ملی افغانستان مبارزه با فساد را از ادارات کلان افغانستان آغاز کرده اما نگرانی ها بر این می رود که آیا این اقدامات برای مدیریت اذهان عامه روی دست گرفته شده و یا هم تصمیم جدی در امر مبارزه با فساد است؟ آیا حکومت افغانستان خواهد توانست ریشه های فساد را در اداره های کشور به طور نسبی بخشکاند؟ عملکرد دولت در این مورد تا به حال چگونه بوده است؟

 

داکتر نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «بازنگاه» گفت: فساد در رگ رگ مردم افغانستان داخل شده است. حکومت وحدت ملی نیت مبارزه با آن را دارد اما اگر آن را با پیامد مثبت برای مردم اعلام نکند، مطمین باشید که نتیجه نمی دهد ولی اگر با این آغاز کار، آنها برای نتیجه به مردم جواب گو باشند و همان طور که اعلام می کنند که در موضوعی با فساد مبارزه می کنند و گزارش کار دهند که نتیجه نهایی این طور شد و در نهایت حق به حقدار رسید، طبعاً همه مردم به دید مثبت می نگرند و نتیجه آن مثبت است. به این ترتیب کسانی که در مافیای فساد در کشور دست دارند عقب نشینی می کنند و عبرت می گیرند اما اگر این مضوع در بخشی معلق باقی بماند، مردم و کسانی که در این پروسه داخل هستند نه تها عقب نشینی نمی کنند بلکه به عنوان یک مار زخمی که دوباره صحت مند می شوند شدید تر و مسلکی تر داخل موضوعات فساد داخل می شوند.

 

وی در ارتباط با عملکرد دولت تا کنون عنوان کرد: پنج ماه است که تمام حکومت با سرپرست اداره می شود، دزدی هایی که در این پنج ماه شده است در سیزده سال گذشته نشده است. اشرف غنی و داکتر عبدالله در فضا و ملت در زیر زمین زندگی می کنند. از ارگ تا مردم اینقدر فاصله وجود دارد. کسانی که در راس حکومت نشسته اند فکر می کنند با کاغذ پرانی می توانند این مملکت را آبادکنند. حرکتهای حکومت موجود بسیار ضعیف تر از حکومت کرزی عمل می کند. وزیران را نمی تواند تعیین کند، شهرداری را نمی تواند تعیین کند، والی ها را نمی تواند تعیین کند. در این پنج ماه حداقل دو کار عملی باید صورت می گرفت که انجام نشد.

 

ابراهیمی در مورد عوامل ضعیف بودن حکومت وحدت ملی گفت: می خواهم بگویم یا خارجی ها در ایجاد این حکومت دست داشتند که حکومت را دو سره بسازند تا ضعیف باشد و به مردم جوابگو نباشد، یا اینکه نیت انجام کار در این دو شخص وجود دارد اما تیم آنها است که با آنها همکاری نمی کند و یا اینکه آنها خود را خارق العاده و عقل کل عالم می دانند که هیچ چیز را از مردم گوش نمی دهند. ما از طریق رسانه ها به آنها می گوییم که مردم به ستوه آمده اند و به این طریقی که پیش می روید مردم راضی نیستند. فساد از سیزده سال قبل تا به حال ده برابر بیشتر شده است.

 

این نماینده مجلس حرفهای رییس جمهور را در ابتدای کار شعار دانسته و عنوان کرد: مشکلات افغانستان تنها با خواندن و مطالعه کردن حل نمی شود. رییس جمهور چندان توجهی به حکمت داری نداشت بلکه توجه به مردم داری داشت. داکتر اشرف غنی غرق در این است که نیت انجام کارها را دارد و در حال مطالعه است که کدام راهها بهتر است تا یک رییس جمهور موفق معرفی شوم. مگر خبر ندارد که فقط از طریق مطالعه نمی شود درد مردم را دوا کرد بلکه باید عمل کرد. مخصوصا در کشوری مانند افغانستان که نیاز به کار دارد.

 

وی برای بهتر شدن اوضاع حکومت کارهایی را به رهبران حکومت پیشنهاد داده و گفت: رییس جمهور و رییس اجرایی باید در اولین گام های خود کارهای عملی را انجام دهند، کابینه هم تنها راه حل این مملکت نیست. هشت وزیر تعیین شده است اما هنوز به آنها فرمان داده نشده است که مقرر شوند. قابل پیش بیینی است که اول، بهار پیش روی مردم افغانستان از لحاظ امنیتی بهار خوبی برای مردم نیست چون تمام مسوولیت های امنیتی به دوش خود نیروهای امنیتی افغانستان گذاشته شده است. موضوع دوم این است که ما انتخابات پارلمانی پیش روی داریم، که چهارماه بعد از رسانه ها بر پارلمان حمله می شود که غیر قانونی بر سرکرسی هایتان نشسته اید باید یک پیشگیری از قبل وجود داشته باشد. مساله سوم، انتخابات شورای ولسوالی را همزمان می خواهند داشته باشند بعد از آن لویه جرگه است که تعدیل قانون اساسی است و دامنگیر همین حکومت فعلی است. این مسایل مسایل حیاتی سیاسی این کشور است که حکومت باید آنها را سر و سامان دهد. هر چه زودتر باید ادارت حکومت ساخته شود تا اینکه مردم به امیدواری برسند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار