افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 11 فوریه , 2012 لینک کوتاه خبر :

فرار به خارج ومسیحی شدن اعضای پارلمان افغانستان!

به گزارش یک منبع موثق در پارلمان اداره کابل نجیبه شریف نماینده این پارلمان در سال 2008 با خانوادهء خود به کشور سوید فرار کرده وپناهندگی آن کشور را به دست آورده است. این در حالیست که سونا نیلوفر وغرغشته کتوازی اعضای دیگر این پارلمان نیز حدود هشت ماه را در خارج از کشور گذراندند وگفته می شود که با به دست آوردن تابعیت کشور های استرالیا و امریکا به کشور بازگشتند!!

با پناهنده شدن این سه تن بر علاوه چهار اعضای دیگری که حدود سه سال قبل فرار نموده و به خارج پناهنده شدند، تعداد اعضای فراری به خارج به هفت تن رسیده است.

طبق یک خبر دیگر نجیبه شریف عضو پارلمان وقبلا معین اداری وزارت زنان اداره کابل بعد از سویدن به کانادا پناهنده شد. موصوفه در سال 2008 ثبت کلیسای مسیحت در سویدن شد ودین اسلام را نیز ترک گفت و بعد از آن به وطن برگشت و همکاری خودرا با سازمانهای ترویج وتبلیغ مسیحیت آغاز کرد.

ترویج وتبلیغ مسیحیت در سراسر کشور به شدت جریان دارد اما این اولین بار است کسانیکه خودرا نمایندهء مردم افغانستان میدانند نه تنها مرتد شده وبه مسیحیت می گرایند بلکه جهت ترویج وتبلیغ مسیحیت به سازمانهای مسیحی پیوسته واین بار میخواهند چنانچه از طریق پارلمان مصدر خدمت!! برای هموطنان خود گشتند از طریق این سازمان ها نیز خدمات ارزنده مسیحیت خودرا برای مردم مسلمان این کشور تقدیم نمایند.

قطره

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار