- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

غیرنظامیان قربانی تاکتیک های فرسوده

تا زمانی که نظامیان ملی در راستای تغییر سیستماتیک وزارت داخله و وزارت دفاع تغییری اساسی در ساختار و کردار نظامی خود پدید نیاورند تلفات غیرنظامیان و مردم ملکی همچنان قابل توجه خواهد بود.

 

جنگ داخلی و به تبع آن ناامنی در افغانستان سالها است که از حالت منظم و فراگیر خارج شده و حالت نقطه ای و چریکی به خود گرفته است؛ از این رو همه روزه شاهد حملات ناگهانی و شبانه روزی طالبان و مخالفان مسلح بر یکی از ولسوالی های دور افتاده هستیم.

پیش از این، ولسوالی نوزاد ولایت سنگین، ولسوالی بردوج ولایت بدخشان، ولسوالی اجرستان ولایت مالستان، ولسوالی یمگان ولایت بدخشان و مواردی از این قبیل قربانی و آماج حملات نامنظم و جنگ های نقطه به نقطه بنیادگرایان افراطی قرار گرفته اند که…

که تا رسیدن نیروهای امنیتی کمکی، تا به صف شدن اردوی ملی، تا از انفعال بیرون آمدن پولیس محلی و تا رسیدن خبر به ولسوالی های اطراف و کابل، تعداد بالایی کشته و زخمی داده اند و افزون بر آن، خسارات جبران ناپذیر مالی و روانی دیده اند.

در ادامه همین حملات کاملا برنامه ریزی شده و در عین حال بدون زمان بندی منظم طالبان، ولسوالی بالابلوک ولایت فراه قربانی اخیر چریکی بود که بنابر آمار گزارش شده 14 کشته و زخمی از نیروهای امنیتی و پولیس محلی داشته است.

کشته شدن معاون حوزه سوم پولیس فراه در یک درگیری و نیز ابراز نارضایتی والی این ولایت از عدم پایبندی به تعهدات برق رسانی از ایران توسط شرکت برشنا از دیگر اخبار مربوط به این ولایت همزمان با حملات شبانه و ناگهانی مخالفان مسلح بر ولسوالی بالابلوک بود.

بارها و مکررا اذعان شده است تا زمانی که نظامیان ملی در راستای تغییر سیستماتیک وزارت داخله و وزارت دفاع تغییری اساسی در ساختار و کردار نظامی خود پدید نیاورند تلفات غیرنظامیان و مردم ملکی همچنان قابل توجه خواهد بود.

غافلگیری و دیر جنبیدن نیروهای پولیس و اردوی ملی مستقر در محل درگیری از یک سو و ناهماهنگی و اهمال کاری نیروهای امنیتی مرکزی از کابل برای کمک رسانی عملیاتی به محل درگیری از سوی دیگر همواره مردم ساکن در ولسوالی های دور افتاده را در معرض تلفات سنگین قرار داده است.

با انزوای طالبان و دیگر گروهک های تروریستی در برابر حملات همه جانبه و مدون ناتو در آغازین سالهای دهه گذشته، این بنیادگرایان افراطی تغییر رویه داده و جنگ های نامنظم چریکی به راه انداختند اما هنوز هم اردوی ملی با همان شیوه به مقابله با آنان می پردازند. یا جان نظامیان و غیر نظامیان ارزشی ندارد و یا این یک اذعان به ضعف در قبال طالبان است.