- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

غنی: قاچاقچیان مواد مخدر، عاملین اصلی گسترش اعتیاد در جامعه اند

اشرف غنی

 

رئیس جمهور گفت قاچاقچیان مواد مخدر، عاملین اصلی گسترش اعتیاد در جامعه افغانی اند و باید در برابر آنان اقدامات لازم صورت گیرد.

 

رئیس جمهور افغانستان تأکید می‌کند که دربارهء پدیده مواد مخدر باید مبارزه جهانی و جدی صورت بگیرد.

 

محمد اشرف غنی که روز گذشته در جریان مراسم افتتاح یک مرکز تداوی و آموزش‌های حرفوی برای معتادین در کابل صحبت می‌کرد گفت قاچاقچیان مواد مخدر، عاملین اصلی گسترش اعتیاد در جامعه افغانی اند و باید در برابر آنان اقدامات لازم صورت گیرد:

 

“قاچاقچیان و تولید کننده‌گان در این موضوع مسئول استند، بر سر آنان باید به مشت بزنیم و مسئول آنانی اند که بخاطر پُر ساختن جیب های شان هم ملت را بدنام می‌کنند و هم معتاد می‌سازند.”

 

آقای غنی همچنان از مردم خواست که در برابر این پدیده دست به هم دهند و با سهم گیری آنان در این زمینه، به زودی به این مشکل خاتمه داده خواهد شد.

 

به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخد افغانستان، در حال حاضر حدود سه هزار نفر در کشور معتاد به مواد مخدر اند.