افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 28 فوریه , 2016 لینک کوتاه خبر :

غنی به زودی فرمان اصلاحات انتخابی را صادر می‌کند

در حالی که نگرانی هایی از به میان نیامدن اصلاحات در نظام انتخابات و برگذار نشدن انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها وجود دارد، مشاور ارشد رئیس جمهور تعهد می سپارد که حکومت این انتخابات ها را پس از به میان آمدن اصلاحات در سال آینده برگذار خواهد کرد.

 

محمد اکرم خپلواک مشاور ارشد رئیس جمهور اظهارداشت: “کار روی فرمان جریان دارد و تا حد زیادی پیش رفته؛ مشوره هایی هم شده است. تا دو یا سه روز آینده مشوره ها نهایی می‌شوند بعد این فرمان صادر می‌شود.”

 

وی از نهادهای مدنی و سیاسی خواست که با اعضای شورای ملی دربارۀ فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات گفت‌وگو کنند.

 

خپلواک افزود که رئیس جمهور از بهر رد نشدن فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات در حال مشوره با گروه ها و احزاب سیاسی است.

 

مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد: “رئیس جمهور فرمان را صادر خواهد کرد و تلاش دارد تا از سوی هر دو مجلس این فرمان تأیید شود.”

 

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر را چند روز پیش اعلام کرد و این کار انتقادهای بسیاری از آگاهان را در پی داشت، ریاست جمهوری می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج انتخابات را با آنان در میان نگذاشته بودند.

 

درهمین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه خاطرنشان کرد: “پیش از آنکه رخصتی اعضای پارلمان پایان یابد، فرمان تقنینی رئیس جمهور دربارۀ اصلاحات امضا خواهد شد.”

 

پس از آنکه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مجلس نماینده گان رد شد، کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی کارش را متوقف ساخت، اکنون بسیاری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات از تأخیر در اصلاحات انتخاباتی نگران هستند.

 

نعیم ایوب زاده رئیس اجرائیه نهاد انتخابات شفاف و عضو کمیتۀ گزینش افزود: “سکوت و کم توجهی حکومت به عملی ساختن اصلاحات انتخابات به کار مدیران ضعیف نهادهای انتخابات مشروعیت می‌دهد. از طرف دیگر هم مشروعیت حکومت را زیر پرسش قرار می دهد. هر روز که می گذرد، برگزاری انتخابات برای مردم غیر قابل باور است”.

 

پس از رد فرمان رئیس جمهور از سوی مجلس نماینده‌گان اصلاحات نظام انتخاباتی به بن بست کشانده شد و کمیته گزینش اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی نیز کارش را متوقف ساخت، با آنکه به میان آمدن اصلاحات از تعهدات حکومت وحدت ملی است اما این اصلاحات بسیار به کندی پیش می رود.

 

در حالی که نگرانی هایی از به میان نیامدن اصلاحات در نظام انتخابات و برگذار نشدن انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها وجود دارد، مشاور ارشد رئیس جمهور تعهد می سپارد که حکومت این انتخابات ها را پس از به میان آمدن اصلاحات در سال آینده برگذار خواهد کرد.

 

محمد اکرم خپلواک مشاور ارشد رئیس جمهور اظهارداشت: “کار روی فرمان جریان دارد و تا حد زیادی پیش رفته؛ مشوره هایی هم شده است. تا دو یا سه روز آینده مشوره ها نهایی می‌شوند بعد این فرمان صادر می‌شود.”

وی از نهادهای مدنی و سیاسی خواست که با اعضای شورای ملی دربارۀ فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات گفت‌وگو کنند.

خپلواک افزود که رئیس جمهور از بهر رد نشدن فرمان تقنینی اصلاحات در انتخابات در حال مشوره با گروه ها و احزاب سیاسی است.

مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد: “رئیس جمهور فرمان را صادر خواهد کرد و تلاش دارد تا از سوی هر دو مجلس این فرمان تأیید شود.”

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر را چند روز پیش اعلام کرد و این کار انتقادهای بسیاری از آگاهان را در پی داشت، ریاست جمهوری می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج انتخابات را با آنان در میان نگذاشته بودند.

درهمین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه خاطرنشان کرد: “پیش از آنکه رخصتی اعضای پارلمان پایان یابد، فرمان تقنینی رئیس جمهور دربارۀ اصلاحات امضا خواهد شد.”

پس از آنکه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مجلس نماینده گان رد شد، کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی کارش را متوقف ساخت، اکنون بسیاری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات از تأخیر در اصلاحات انتخاباتی نگران هستند.

نعیم ایوب زاده رئیس اجرائیه نهاد انتخابات شفاف و عضو کمیتۀ گزینش افزود: “سکوت و کم توجهی حکومت به عملی ساختن اصلاحات انتخابات به کار مدیران ضعیف نهادهای انتخابات مشروعیت می‌دهد. از طرف دیگر هم مشروعیت حکومت را زیر پرسش قرار می دهد. هر روز که می گذرد، برگزاری انتخابات برای مردم غیر قابل باور است”.

پس از رد فرمان رئیس جمهور از سوی مجلس نماینده‌گان اصلاحات نظام انتخاباتی به بن بست کشانده شد و کمیته گزینش اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی نیز کارش را متوقف ساخت، با آنکه به میان آمدن اصلاحات از تعهدات حکومت وحدت ملی است اما این اصلاحات بسیار به کندی پیش می رود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار