- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

غنی: افغانستان را به یک کشور صادر کننده محصولات زراعتی مبدل می سازم!

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که زراعت ثبات سیاسی واقتصادی افغانستان را شکل می دهد و حکومت بخاطر موثر واقع شدن آن توجه جدی می کند.

رئیس جمهور غنی گفت: تلاش می کند که با عملی کردن سیستم جدید زراعتی افغانستان را به یک کشور صادر کننده محصولات زراعتی مبدل سازد.

اشرف غنی روز گذشته در کنفرانس چهارم انکشاف ملی زراعت گفت که در بخش زراعت مشکلات میراثی وجود دارد و هنوز هم دهاقین افغان از کمبود آب، زمین، تخم و وسایل زراعتی رنج می برند.

رئیس جمهور غنی می گوید که ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان با رشد زراعت متوازن وابسته است و به همین دلیل حکومت رشد زراعت را کار یک وزارت نمی شمارد.

وی گفت:

” یک زراعت مرفه هدف ما است خاطریکه ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان به زراعت بسته است، هدف ما اینست که از یک مملکت وارداتی به یک مملکت صادراتی زراعت بدست بیاید و از همین خاطر خواهران وبرادران صادرات برای ما اهمیت دارد.”

وی می گوید: با تجار و سکتور خصوصی کار می کند که از ماه جوزای سال آینده هر روز شش صد تُن میوه تازه را از طریق هوا به کشور های خارج صادر شود.

وزارت زراعت و مالداری می گوید که در کشور بخاطر انکشاف معیاری زراعت از هر وقت دیگر بیشتر تلاش کرده است و بالای تطبیق یک مدل واحد کار می کنند.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری در این کنفرانس گفت که برای تمام کشور یک پالیسی را تهیه کرده اند که با تطبیق آن تمام مشکلات دهاقین حل می گردد.

وی افزود:

” در چهارده سال گذشته وزارت زراعت بخاطر زرع یک استراتیژی مشخص نداشته است. چند فعالیت که در سطح مرکز جز معادل ترویج ما هستند اینست که هماهنگی تمام مراکز عرضه خدمات که در ولسوالی ها وجود دارد در سطح ولایت هماهنگی صورت می گیرد تا سرمایه گذاری و انکشاف متوازن به اساس فرصت های شناخته شده و برنامه ملی صورت بگیرد.”

وزارت زراعت می گوید که این پالیسی در قریه جات، ولسوالی ها و مرکز عملی می گردد که با تطبیق آن زراعت معیاری گردیده و حاصلات افزایش می یابد.

چندی قبل وزارت زراعت گفته بود که روی پروگرامی کار می کند که برای میلیون ها هکتار زمین های للمی آب تهیه شود.

این در حالیست که افغانستان با داشتن زمین های وسیع و منابع آبی فراوان محصولات خوراکی زراعتی را از خارج وارد می کند.

دهاقین افغان و باغداران می گویند که در کشور بخاطر افزایش محصولات زراعتی با تمام کوشش ها مشکلات شان حل نگردیده است.

محمد نعیم یکتن از دهاقین می گوید که دهاقین افغان در ساحات شان از کمبود آب، کود کیمیاوی بی کیفیت، غصب زمین، نبود سرد خانه ها و بازاریابی شکایت دارند که بالای مسلک شان تاثیر منفی گذاشته است.