- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

غربی ها مانع مبارزه با مواد مخدر در کشور

روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای سازمان امنیت جمعی برای مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر افغانستان داوطلب شده بودند اما فرماندهان غربی ناتو در کمال… آن را رد کردند.

تعداد بالای کشته شدگان و مجروحین نظامی و غیر نظامی که این روزها منتشر و مخابره شده است دل هر انسان آگاه و آزاده ای را به درد می آورد و نیز مکررا بر لزوم و ضرورت رسیدگی به وضعیت امنیتی و امنیت مردم ملکی تاکید می ورزد…

از یک سو، نیروهای ایتلاف بین المللی ناتو اعلام می دارند که هرگونه عملیات نظامی و امنیتی متوجه خود مسوولان و سربازان پولیس و اردوی ملی است و در قبال راکت باران بر سر مرز نشینان کنر و نورستان نیز واکنش متقابل نخواهند داشت.

از دیگر سو، مردم ملکی، نهاد های مدنی، رسانه ها و مطبوعات به ستوه آمده اند و از کشاکش مخالفان مسلح و ناتو و اردوی ملی به اعتیاد و فساد اخلاقی و درمانگاه های روانی پناه آورده اند تا شاید در رقابت ناتمام بر سر معادن و منابع افغانستان کمتر قربانی گردند.

از سوی دیگر روسیه و برخی از کشورهای همسایه و هم مرز با افغانستان از روند خروج پلکانی و مدت دار سربازان بین المللی از خاک افغانستان و از چاله به چاه غلتیدن دوباره کابل ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.

در مرکز ثقل تمام این سمت و سوهای گریز به بیرون که همگی آماده فرافکنی و برون رفت یک جانبه از گرداب ناامنی و تروریسم در قلب آسیا هستند؛ اعلام آمادگی سازمان امنیت جمعی در تلاش همکاری برای تامین امنیت در افغانستان با مخالفت ناتو روبرو می گردد.

روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای سازمان امنیت جمعی برای مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر افغانستان داوطلب شده بودند اما فرماندهان غربی ناتو که قیم و ولی امنیتی افغانستان هستند در کمال… آن را رد کردند.

تداوم تلفات سنگین سربازان ارتش افغانستان که به رقمی بالغ بر 5 هزار و 700 سرباز در 6 سال گذشته رسیده است سال 1392 را مرگبار ترین سال برای اردوی ملی رقم زد در حالی که تجهیزات نظامی و تعلیمات کافی همراه با حضور موثر سربازان خارجی می تواند بسیاری از تلفات جبران ناپذیر مالی و جانی و روانی را کاهش دهد.