- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عیادت اشرف غنی از صبغت الله مجددی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور عیادت و جویای احوال از وضعیت صحی صبغت الله مجددی یک تن از رهبران جهادی، به اقامتگاه اش رفت.

رئیس جمهور غنی از بهبود وضعیت صحی صبغت الله مجددی ابراز خوشی کرد و برای موصوف از بارگاه ایزد منان مؤفقیت، آرامش و طول عمر استدعا نمود.

محمد اشرف غنی و حضرت صبغت الله مجددی در خصوص پروسه صلح و موضوعات مختلف با هم بحث نمودند.