- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عملیات مسلحانه علیه والی زابل ناکام ماند!

ناامنی

 

شماری از حمله کننده‌گان مسلح به والی زابل حمله کردند اما به او آسیبی وارد نشد…

 

گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل روز گذشته گفت که شماری از حمله کننده‌گان مسلح در مسیر بزرگ راه زابل – کابل در ولسوالی شاه جوی این ولایت به بسم الله افغان مل حمله کردند اما در این رویداد بر وی آسیبی نرسیده‌است.

 

به گفته سیال، والی زابل می‌خواست در مراسم بهره برداری یک مسجد در ولسوالی شاه جوی این ولایت اشتراک ورزد.