افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 4 ژانویه , 2012 لینک کوتاه خبر :

عملكرد طالبان غير اسلامي است.

اعضاي شوراي علماي ولسوالي وايگل ولايت نورستان فتوا داده اند كه عملكرد طالبان در اين ولسوالي خلاف ارزش هاي اسلامي است.جمال الدين جمدر از اعضاي اين شورا و معاون تعليمات اسلامي ولايت نورستان، مي گويد كه اسلام طرفدار خشونت نيست و هر فرديكه از نام اسلام دست به خشونت مي زند در حقيقت با اسلام دشمني دارد.

آقاي جمدر، از تمامي علماي دين و متنفذين قومي در ولسوالي وايگل خواسته است تا زمينه خروج طالبان از اين ولسوالي را فراهم كنند.
ولسوالي وايگل حدود 9 ماه قبل به تصرف طالبان درآمد.
گزارش ها از اين ولسوالي حاكيست، كه برخورد طالبان در اين مدت با مردم غير انساني بوده است.
شماري از باشندگان ولسوالي نيز مي گويند كه در برخي موارد، از سوي طالبان شكنجه و مورد لت و كوب قرار گرفته اند.
دفتر مطبوعاتي ولايت نورستان در خبرنامه اي گفته است كه اعضاي شوراي علماي وايگل، روز گذشته در پارون مركز ولايت با محمد تميم نورستاني والي نورستان، ديدار كردند.
در خبر نامه آمده است كه در اين ديدار، اعضاي شوراي علماي وايگل، حمايت خود را از دولت اعلام كرده اند.
اين مامور امنيت ملي قرار بود وارد يكي از قريه هاي ولسوالي وايگل شود كه گفته مي شود در منطقه موسوم به كوتل جودار از سوي طالبان بازداشت شد.
جمال الدين جمدر مي گويد كه هيچ كسي نمي تواند حق زندگي كردن شخصي را بگيرد.
او از تمامي علماي دين در ولسوالي وايگل خواسته است، در برابر طالبان تبليغ كنند تا مردم از عملكرد نادرست اين گروه آگاه شوند.
در ديدار اين شورا با والي نورستان اين موضوع نيز مطرح شده است كه بايد زمينه واپسگيري ولسوالي وايگل از سوي نيروهاي دولتي فراهم شود.

محمد تميم نورستاني والي نورستان مي گويد، كه در زمينه واپسگيري اين ولسوالي با مقامات در وزارت هاي دفاع و داخله گفتگو خواهد كرد.
آقاي نورستاني مي گويد، زمينه براي واپسگيري ولسوالي وايگل فراهم شده است و ممكن اين ولسوالي بدون “خونريزي” به تصرف نيروهاي دولتي قرار گيرد.
نورستان در شمال شرق كشور، از جمله ولايات ناآرام كشور است.
مقام ها در نورستان مي گويند كه شورشيان، از خاك پاكستان وارد اين ولايت مي شوند.
چند روز پيش، باشندگان ولسوالي وايگل، عثمان جوهري قوماندان عمومي طالبان در اين ولسوالي را لت و كوب كردند.
گفته مي شود، اين قوماندان طالبان، در روز جمعه در يكي از مساجد وايگل، گفته بود افراديكه با دولت كار مي كنند، مرتد “بي دين” اند، اين موضوع با واكنش تند مردم محل مواجه شده است.
گزارش ها از وايگل حاكيست، باشندگان خشمگين، به حدي قوماندان جوهري و همراهان مسلح او را لت و كوب كردند كه اين قوماندان از منطقه فرار كرده است.

جمال الدين جمدر از اعضاي اين شورا و معاون تعليمات اسلامي ولايت نورستان، مي گويد كه اسلام طرفدار خشونت نيست و هر فرديكه از نام اسلام دست به خشونت مي زند در حقيقت با اسلام دشمني دارد.

آقاي جمدر، از تمامي علماي دين و متنفذين قومي در ولسوالي وايگل خواسته است تا زمينه خروج طالبان از اين ولسوالي را فراهم كنند.
ولسوالي وايگل حدود 9 ماه قبل به تصرف طالبان درآمد.
گزارش ها از اين ولسوالي حاكيست، كه برخورد طالبان در اين مدت با مردم غير انساني بوده است.
شماري از باشندگان ولسوالي نيز مي گويند كه در برخي موارد، از سوي طالبان شكنجه و مورد لت و كوب قرار گرفته اند.
دفتر مطبوعاتي ولايت نورستان در خبرنامه اي گفته است كه اعضاي شوراي علماي وايگل، روز گذشته در پارون مركز ولايت با محمد تميم نورستاني والي نورستان، ديدار كردند.
در خبر نامه آمده است كه در اين ديدار، اعضاي شوراي علماي وايگل، حمايت خود را از دولت اعلام كرده اند.
اين مامور امنيت ملي قرار بود وارد يكي از قريه هاي ولسوالي وايگل شود كه گفته مي شود در منطقه موسوم به كوتل جودار از سوي طالبان بازداشت شد.
جمال الدين جمدر مي گويد كه هيچ كسي نمي تواند حق زندگي كردن شخصي را بگيرد.
او از تمامي علماي دين در ولسوالي وايگل خواسته است، در برابر طالبان تبليغ كنند تا مردم از عملكرد نادرست اين گروه آگاه شوند.
در ديدار اين شورا با والي نورستان اين موضوع نيز مطرح شده است كه بايد زمينه واپسگيري ولسوالي وايگل از سوي نيروهاي دولتي فراهم شود.

محمد تميم نورستاني والي نورستان مي گويد، كه در زمينه واپسگيري اين ولسوالي با مقامات در وزارت هاي دفاع و داخله گفتگو خواهد كرد.
آقاي نورستاني مي گويد، زمينه براي واپسگيري ولسوالي وايگل فراهم شده است و ممكن اين ولسوالي بدون “خونريزي” به تصرف نيروهاي دولتي قرار گيرد.
نورستان در شمال شرق كشور، از جمله ولايات ناآرام كشور است.
مقام ها در نورستان مي گويند كه شورشيان، از خاك پاكستان وارد اين ولايت مي شوند.
چند روز پيش، باشندگان ولسوالي وايگل، عثمان جوهري قوماندان عمومي طالبان در اين ولسوالي را لت و كوب كردند.
گفته مي شود، اين قوماندان طالبان، در روز جمعه در يكي از مساجد وايگل، گفته بود افراديكه با دولت كار مي كنند، مرتد “بي دين” اند، اين موضوع با واكنش تند مردم محل مواجه شده است.
گزارش ها از وايگل حاكيست، باشندگان خشمگين، به حدي قوماندان جوهري و همراهان مسلح او را لت و كوب كردند كه اين قوماندان از منطقه فرار كرده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار