افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 11 می , 2012 لینک کوتاه خبر :

علي احمد جلالي، شاه شجاع جديد ساخت امريکا!

سالهااست که اجنبی ها به ما و به ملت ما بت می تراشند چه خوب و چه بد. آتش آوردن بیرون از سنگ، کار آهن است.
روح مطلب در کجاست همیش اجنبی ها پنهان شاه شجاع سازی می کردند ولی از سی و چند سال به این طرف مهره ها را در پیش چشم تیزبین ملت افغانستان تغییر می دهند و تبدیل می کنندد و دهه و چند سال قبل بدون قانون و از سال دوهزار به این طرف در لابلای قوانین به ملت ما بت سازی و بت تراشی می کنند.

اول مانند کرزی مهره سرخم و شعبده باز ندارند کوشش می کنند که کرزی را در جای خودش و یا عقب پرده در قدرت نگهدارند.
چون رسوایی های حکومت کرزی نه در افغانستان که در خارج از افغانستان هم صراحت کرده رسوای حکومت کرزی حتی رسوای بین المللی شده که چلوصاف کثافت امریکا و ناتو را هم از آب بیرون کرده است.

علی احمد جلالی کیست؟ پدر جلالی اهل معارف بود. خود جلالی و برادران و خواهران جلالی همه باسواد و تعلیم یافته هستند.
جلالی ها را تربیه پدر دانشمند و پیر و برادر بزرگ شان داکتر جلالی رییس رادیو کابل که آخرین کار رسمی آن رییس رادیوی آزادی بود که توسط امریکایی ها در چکسلواکیا ساخته شد که تاحال به زبان پشتو و فارسی نشرات دارد ولی رادیوی آزادی نتوانست که جای صدای امریکا ، بی بی سی و الجزیره را بگیرد.

جلالی از پوست ریاست رادیوی آزادی که توسط سیا ساخته شده بود خود را از آن پوست کناره کرد و به رحمت حق شتافت.
یک برادر جلالی در رادیو کابل کار می کرد وظیفه داشت که نوشته پشتو را اصلاح کند و قابل نشر بسازد. کمی مرد متعصب از نگاه زبان بود که اوسبب مخالفت روانشاد مهدی و روانشاد سرشار شمالی با جلالی رییس رادیو شد.
برادر دیگر جلالی داکتر جلالی داکتر طب بود و هم نطاق زبان پشتوی رادیو.
شوهران خواهران جلالی مشهورترین شان عشرتی مرد دانشمند در وزات عدالیه، دادستانی و دادگاه عالی که زمان هرسه ارگان یک ارگان رسمی بودند عشرتی در وزارت عدلیه کار می کرد.
خواهر دیگر جلالی را غالب برادر حبیب الله غالب وزیر عدلیه گرفته مرد دانشمند شاعر وطنز نویس خوب وطن ما می باشد. زمانی در قلم مخصوص وزارت عدلیه باهم همکار بودیم حالا در تورنتو زندگی می کند و برادر غالب شریف غالب دختر داکتر جلالی را گرفته چند سال قبل سکرتر اول سفارت افغانستان در کانادا بود با جلیلی سفیر افغانستان در کاناد برخورد کرد تحت فشار دولت کابل قرار گرفت پناه یندگی در کانادا داد.

دوباره به افغانستان رفت از جمله سرسپردگان داکتر عبدالله عبدالله است شاید در کدام سفارت مقرر شده باشد مرد با ادب و خوش برخورد و دانشمند می باشد اما در قسمت احمدشاه مسعود و شورای نظار مرغ اش یک لنگ دارد آینده را کس پیش بینی کرده نمی تواند مثلیکه مارشال فهیم در دام کرزی افتاد.

زن جلالی خواهر جنرال وردک وزیر دفاع است. جلالی مرد دانشمند و آرام است. زیاد می شنود کمتر حرف می زند. شمرده و با منطق حرف می زند از دروغ گفتن در سیاست باک ندارد.
شاید وطن و ملت خود را دوست داشته باشد ولی خطرناک هم است از بادار اجنبی بدون چون و چرا فرمان می برد.

در دوره قبل او را امریکایی ها در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل کرزی پیش کردند بعد به مزدور گوش بفرمان دیگر خود اشرف غنی احمدزی امریکایی ها با استعفا دادن جلالی میدان رقابت شغالی ساختند.

در آن دوره جلالی چندین سفر به پاکستان داشت، دولت پاکستان به جلالی از دوران جهاد خوش بین است و جنرال وردک در بین آی اس آی هنوز نفوذ خود را دارد.

اینبار معلوم شود که جلالی تا آخر خط می رود و یا بازهم از بادار فرمان می برد. کارهای انتخاباتی خود را نیم کاره می گذارد.
ملت افغانستان جلالی را یک مزدور سرسپرده ، بزدل و دروغگو می شناسند.
جلالی سرسپردگی ، بزدلی و دروغ گویی خود را در زمانیکه وزیر داخله بود ثبت تاریخ کرد.
در غرب قسمی است که اگر کسی یک بار در دوران کار خود دروغ گفته باشد از ملت خود معذرت میخواهد و از پوست خود استعفا می دهد.

جلالی در دوران کار خود دورغ های شاخدار زیاد گفت. خدمت به باداران خود صادقانه کرد. بخاطر خوشی پاکستان نرمش در برابر جنایتکاران طالبی ، حزب اسلامی و القاعده نشان داد.
در زمان جلالی قاچاق و جنایت و کشتار به اوج خود رسید. فساد اداری در وزارت داخله شکل قانونی را گرفت. تورن جنرال سید شیر آقا و برادراش افندی که از مهره های برجستی حزب دموکراتیک خلق بودند و بعد از سرسپردگان طالب همه کاره دوران وزارت جلالی بودند، حتی آنها راهم ازخود رنجانید.

همان امیری که عبدالرحمن نام دارد نمی شناسد دشمن و آشنا را، مزدوری، دروغ و بزدلی جلالی را از زبان خودش مثال می آوریم: در زمان وزارت داخله جلالی که رسوایی قاچاق برادران کرزی، برادران مارشال فهیم، عزیزی بانک، کابل بانک، جنرال های امریکایی و انگلیسی دامنگیر جلالی گردیده بود و خود او را هم در رهبری قاچاق با غربی ها متهم کرده بودند، از دست پاچگی به خبرنگاران گفت اگر قاچاقبران به همین شکل ادامه بدهند من نام ها و آدرس قاچاقبران با پول های شان افشا می کنم.
چون پای خودش و پای باداران داخلی و خارجی اش در بین بود با وجود پافشاری نویسندگان ماهانامه طنزی وانتقادی بینام در آنتریوی کانادا که با اسناد می نوشتند جلالی نام اشخاص کلیدی قاچاق را معرفی نکرد با همان پولی که در دوران کار خود از داخل مملکت بیرون کرده بود قناعت کرد و سرخود به چت نمود.

سوال در اینجا است که با کدام روی باز آمده خود را کاندید کرده؟ شاید سر و صدا را مثل سابق بدستور باداران خود براه انداخته باشد، ملت را متوجه خود ساخته باشد در آخر کار ملی از زیر پلو مثل انتخابات سابق برآید و جلالی پا از دایره انتخابات بیرون کند تخته شطرنج انتخابات را بدور اندازد!

اگر بدستور باداران و صادقانه بخاطر کاندید کردن آمده باشد، بخاطر بزدلی و دوروغ های شاخدار زمان وزارت داخله خود چه دلیل دارد و چه دلایل بکار می برد که ملت خوش باور افغانستان را قانع سازد؟

اگر امریکاهم مانند شاه شجاع امریکایی کرزی او را به قصر ریاست جمهوری بنشاند چه سودی به ملت افغانستان خواهد رسید؟

همان تفنگسالاران و آدم کشان ، قاچاقبران و وطن فروشان مانند دور دسترخوان کرزی همان اشخاص بدنام دور دسترخوان حکومت جلالی هم بشقاب رذالت می چینند!
ضعف و ناتوانی های ایام کار وزارت داخله جلالی بود که امروز ملیت های افغانستان در کاناد ، امریکا و غرب از دست تروریستان زندگی کرده نمی توانند!

جلالی که مسوول امنیت مملکت بود با تبانی بادشمنان خارجی و داخلی افغانستان زمینه آمدن پیروان طاهر یلداش را مساعد ساخته چه جوابی در برابر این سوال دارد؟
جلالی در زمان وزارت داخله خود نه با طالب والقاعد و خصوصاً با نهصت اسلامی طاهر یلداش و با قاچاقبران برخورد قانونی نکرد، همان طوریکه کرزی نتوانست از شر کرگسان خلاص شود اینهم هم نمی تواند بدون کرگسان حکومت کند و اگر می گوید که بدون کرگسان حکومت کرده می تواند چه دلایلی برای نجات خود چه دلایلی برای ناراضیان که ملت بی دفاع افغانستان باشد جلالی دارد؟
یاجلالی هم میخواهد که دولت موش و پشک بازی مانند حکومت کرزی داشته باشد.

حکوکت جلالی هم ادامه حکومت های مزدوراست که در قسمت برطرفی شاه محمودخان در بالا اشاره کردیم. این حکومت از سرچشمه همان حکومت ها آب میخورد.

افغان پیپر

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار