- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

علت رکود در رسانه های چاپی تخار چی میباشد؟

سید منیر احمد هدف، مسوول هفته نامه تصویر می ‎ در اثر برخورد سیلقه وی مقامات محلی و مشکلات مالی چاپ این هفته نامه متوقف شده و دفتر اش نیز مسدود گردیده است.

 

آزادی بیان و رسانه های آزاد از دست آورد های 14 ساله حکومت افغانستان به حساب می رود.

 

در ولایت تخار به ده ها رسانه ‌های چاپی در 14 سال گذشته به فعالیت آغاز کرد، اما در اثر نداشتن امکانات مالی در این اواخر همه این رسانه‌ های چاپی سقوط کرده و دفاتر خود را بسته اند.

 

هفته نامه تصویر که از چند سال به این سو در مرکزی تالقان و شماری ولسوالی های این ولایت کار می ‎کرد حالا نسبت نداشتن بودجه از چاپ باز مانده است.

 

سید منیر احمد هدف، مسوول هفته نامه تصویر می ‎گوید که در اثر برخورد سیلقه وی مقامات محلی و مشکلات مالی چاپ این هفته نامه متوقف شده و دفتر اش نیز مسدود گردیده است:

 

“چرا توانستیم در چند سال فعالیت خوب بکنیم، در ضمن اینکه کارهای نشراتی می کردیم اعلانات داشتیم و هم ‏چنان در انتخابات‏ ها که برای رسانه‏ های چاپی یک مقدار امکانات می‎ دادند ما توانیستیم که از طریق آن نشرات بدهیم، و حالا منابع مالی برای رسانه ها و جود ندارد از همین رو از چاپ باز مانده اند، و فعلاً ما در تخار رسانه چاپی آزاد نداریم.”

 

تصویر، نجوا، کانون فرهنگ، احساس فرهنگ، آگاهی، کوکچه، طلوع آفتاب، دریاچه، عصر، افغانستان نوین، گجران، و آینه تخارستان رسانه های چاپی تخار اند که نسبت نداشتن امکانات مالی متوقف شده اند.

 

افزون بر این هفته نامه ‏ها، ماه نامه ‏ها و فصل نامه های زیادی در تخار فعالیت چاپی داشتند که نسبت نداشتن بودجه یک مدتی اندکی فعالیت کردند و سپس دفاتر خود را بستند.

 

هفته نامه گجران که یک سال قبل جواز فعالیت خود را از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گرفته است، به نسبت نداشتن بودجه فعالیت چاپی نداشته است.

 

محمد اکبر گجروال مدیر مسوول روزنامه گجران می ‏گوید که تاجران اعلانات تجارتی شان را به رسانه ‏های تصویری و صوتی می ‏سپارند و کمترین توجهی به رسانه های چاپی ندارند.

 

گجروال می ‌گوید که هم اکنون هیچ نهادی رسانه ‏های چاپی در ولایت تخار را حمایت مالی نمی‎ کند:

 

“همه بر می گردد به نبود یک دونر ثابت و یک دونر که بتواند تا یک زمانی یک رسانه را تمویل بکند و یا در خصوص چاپ رسانه ما کمک بکند و تا هنوز چنین کاری دونر های نکرده اند.”

 

تنها رسانه های چاپی نیست که در این ولایت به مشکلات مالی مواجه اند، مسوولان بعضی از رسانه های تصویری و صوتی نیز از نداشتن اعلانات تجارتی و امکانات مالی در این ولایت شکایت دارند.

 

عتیق نظری مدیر مسوول رادیو تلویزیون مهر در ولایت تخار گفت که هم اکنون در تخار تمامی رسانه ها به مشکلات مالی مواجه اند.

 

نظری می ‏گوید که نسبت نداشتن بودجه کافی آنان 70 درصد کارمندان خود را جواب داده اند.

 

هم اکنون در شهر تالقان مرکز ولایت تخار 10 رادیو و پنج تلویزیون خصوصی فعالیت می‎ کنند، آقای نظری می‏ گوید که در تخار اعلانات تجارتی نیز وجود ندارد تا رسانه ها بتوانند از طریق آن درآمد داشته باشند.

 

او می‏ گوید که اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند، مجبور است که فعالیت رسانه صوتی و تصویری خود را متوقف سازد:

 

“تقریباً در سال 2009 تلویزیون و رادیو ما به نشرات آغاز کرد و تا سال گذشته خیلی وضعیت رسانه ما و سایر رسانه ها در شهر تالقان خوب بود، بحران اقتصادی که در این اواخر به افغانستان آمد فکر می کنم که رسانه در این شهر یکی پی دیگر سقوط خواهند کرد.”

 

“تمامی رسانه ها 70 الی 80 نفر کارمند خود جواب دادند و حالا در رادیوی ما 3 کارمند و در تلویزیون 5 کارمند داریم دیگر های شان را نسبت مشکل مالی جواب گفتیم.”

 

در همین حال سید یاسین دهزاد رئیس شورای خبرنگاران در ولایت تخار می ‎گوید که معیاری شدن و پیش رفت رسانه ‌ها یکی ار دست آورد های مهم حکومت افغانستان به حساب می رود، اما حکومت محلی در تخار برای رسانه‎ ها هیچ گونه امکانات در نظر ندارد.

 

آقای دهزاد از نهاد های مدافع رسانه ‎ها می‎ خواهد که در خصوص تخصیص امکانات به رسانه‏ های محلی تخار توجه جدی داشته باشند:

 

“کمک های خارج هم پس از آمد حکومت وحدت ملی کم و ناچیز شده، دولت برای رسانه های خصوصی کمک نکرده باید دیدبان رسانه های آزاد، انتر نیوز و سایر نهاد های دیگر به این مشکل رسیده گی بکنند. از سایر دونر های که در بخش رسانه ها کار می‏ کنند می خواهیم که ولایت تخار را نیز در نظر داشته باشند.”

 

گرچی تا حال هیچ رسانۀ صوتی یا تصویری در ولایت تخار نسبت نداشتن امکانات مالی سقوط نکرده است، اما به ده ‌ها رسانه چاپی نسبت نداشتن امکانات مالی از چاپ باز مانده اند و تنها تخارستان، هفته نامه ریاست اطلاعات و فرهنگ و باز توانی معلولین که ماه نامه نشراتی کمیته سویدن است، بدون توقف در این ولایت نشرات دارند.