افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 7 دسامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

عظیمی: زنان و مادران افغانستان علیه مواد مخدر مبارزه نمایند!

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85%db%8c

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر خطاب به تمام زنان افغانستان گفت:  مسوولیت مبارزه با مواد مخدر تنها متوجه کسانی که در پُست های دولتی کار می‌نمایند نه بلکه تمام زنان و مادران افغانستان وظیفه ایمانی و وجدانی دارد تا علیه مواد مخدر و مظالم موجود علیه زنان مبارزه نمایند.

 

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی با وزارت امورزنان برنامه مشارکت نهادهای جامعه مدنی و زنان را در راستای محو مواد مخدر و خشونت علیه زنان برگزار نمود.

 

نخست وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن بزرگ خواندن جایگاه زن از دیدگاه دین و دانشمندان؛ مواد مخدر را بزرگترین عامل خشونت علیه زنان عنوان نمود.

 

خانم عظیمی گفت: قربانیان خشونت که بزرگترین عامل آن مواد مخدر است اکثرن زنان هستند که 2.9 فیصد معتادین زن گواه آن بوده و ما زنان مسوولیت داریم که در راستای داشتن جامعه سالم و مترقی، وظایف و وجایب خویش را ادا نمایم.

 

ایشان خطاب به تمام زنان افغانستان گفت:  مسوولیت مبارزه با مواد مخدر تنها متوجه کسانی که در پُست های دولتی کار می‌نمایند نه بلکه تمام زنان و مادران افغانستان وظیفه ایمانی و وجدانی دارد تا علیه مواد مخدر و مظالم موجود علیه زنان مبارزه نمایند.

 

خانم عظیمی افزود: مواد پیش ساز مواد مخدر، کارخانه های تولید، تقاضا و سایر مسایل عمده در افغانستان وجود نداشته بلکه از خارج می آید؛ زنان افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا به معضل مواد مخدر افغانستان توجه جدی نموده و به تعهداتی که در این راستا نموده اند جامه عمل بپوشانند.

 

خانم دلبرنظری وزیرامورزنان هم صحبت نموده ضمن معلومات در مورد کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان که این وزارت به راه انداخته گفتند: باید به دو موضوع مبارزه علیه مواد مخدر و خشونت علیه زنان توجه جدی نماییم چون هر دو رابطه نزدیک با همدیگر داشته و حتا بزرگترین عامل خشونت ها بخصوص خشونت علیه زنان، مواد مخدر است.

 

ایشان ضمن برشمردن عوامل موجودیت مواد مخدر  بخصوص اعتیاد در افغانستان، مواد مخدر را یک چالش جهانی خوانده و مبارزه علیه آن  را کار همگانی عنوان نمود و خود را متعهد به این مبارزه اعلان نمود.

 

معین وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین و شبکه زنان افغان مواد مخدر را یک سونامی خاموش گفته و جنگ افغانستان را جنگ مواد مخدر و اضرار اقتصادی، اجتماعی و بخصوص صحی آن را جبران ناپذیر عنوان نمودند و همچنان آن را از بزرگترین عوامل خشونت علیه زنان خواندند.

 

عادله بهرام مشاور جامعه مدنی ریاست جمهوری گفت: چیزی که همه داشته های مادی و معنوی ما را تهدید میکند مواد مخدر است. ایشان افزود که جنگ رویاروی به مراتب ساده تر از جنگ مبارزه علیه مواد مخدر  بخصوص اعتیاد است که ارزش های ما را نشانه گرفته است.

 

ایشان از همه نهادهای دولتی، غیری دولتی، ملی و جهانی و مردم افغانستان خواست تا در این مبارزه سهم خود را ادا نموده و از خشونت هایی که عامل آن مواد مخدر است بخصوص خشونت علیه زنان جلوگیری نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار