- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عطامحمد نور از ولایت بلخ برکنار می شود

گزارش ها از جلسات اخیر تیم تحول و تداوم حکایت دارد که به محض بدست گرفتن قدرت، در اولین اقدام، عطامحمد نور والی بلخ برکنار می شود.

یک منبع از تیم تحول و تداوم اظهار داشت که این گفته ها بر اساس خواست جنرال دوستم مطرح می شود و بدین وسیله اشرف غنی هم از تند روی های عطامحمد نور علیه خودش انتقام می گیرد.

بر اساس وعده قبلی اشرف غنی، ولایت بلخ به جنرال دوستم تحویل داده می شود تا وی فرد مناسبی را از طرف خودش در آن ولایت بگمارد.

این منبع افزود که اشرف غنی اصرار دارد تا به این وعده خود به جنرال دوستم وفا کند و بدین وسیله دلخوری جنرال دوستم از تیم تحول و تداوم را برطرف سازد.

این در حالی است که تیم اصلاحات و همگرایی تاکید دارد که عطامحمد نور باید همچنان در مقام ولایت بلخ باقی بماند.