- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عرضه خدمات انترنی متفاوت توسط برشنا شرکت

[1]

به گفته د افغانستان برشنا شرکت، برخی از شرکت‌ها حاضر شده‎اند که خدمات انترنت را با استفاده از یک روش جدید در افغانستان، به مردم عرضه کنند.

وحید الله توحیدی، سخنگوی این اداره درین مورد گفت: هر کسی که از برق د افغانستان برشنا شرکت استفاده می‎کند، لین انترنت از طریق ساکت برق برایش منتقل خواهد شد. یک مودیم عادی دارد که آن را وصل می‎کند و از همین طریق تلویزیون را روشن کرده می‎تواند و انترنت را هم بدست می‎آورد.

به گفته توحیدی، این روش عرضه خدمات انترنت هم ارزان و هم بسیار با کیفیت خواهد بود.

د افغانستان برشنا شرکت می‎گوید، روند گفتگو را درین مورد با برخی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات انترنت آغاز کرده و امیدوار است امور تدارکاتی این پروژه به زودی آغاز شود.