- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عبدالله عبدالله: پاکستان به حمایت و تمویل تروریستان ادامه میدهد

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت شدیداً انتقاد دارد که پاکستان به حمایت و تمویل افرادی ادامه داده که حملات اخیر را در افغانستان انجام داده اند.

 

رییس اجراییه حکومت انتقاد دارد که پاکستان در ده ماه گذشته هیچ گونه همکاری با افغانستان نکرده است.

 

از ایجاد حکومت وحدت ملی افغانستان تا به اکنون این اولین باریست که یک مقام بلند پایه این حکومت بالای عملکرد پاکستان انتقاد می کند.

 

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت شدیداً انتقاد دارد که پاکستان به حمایت و تمویل افرادی ادامه داده که حملات اخیر را در افغانستان انجام داده اند.

 

آقای عبدالله روز گذشته در نشست شورای وزیران گفت: پاکستان دشمن افغانستان را دشمن خود خوانده بود، اما حالا به دشمنان این کشور زمینه گفتگو در باره تعین رهبر برای شان را مساعد می سازد.

” در مدت ده ماه گذشته تا امروز هیچ نوع همکاری با افغانستان در راستای مقابله با تروریزم از طرف پاکستان صورت نگرفته است، کم ترین تغییری در ظرفیت ماشین جنگی طالبان به طرف کم شدن نیامده، بلکه بالا رفته چون فشار بالای شان نیست، تجهیر و تمویل می شوند و آزادانه می آیند و جان و مال مردم را با خطر مواجه می سازند، در این راستا یک حرف، یک جمله که ثابت کرده بتواندکه با ما همکاری صورت گرفته من به عنوان رییس اجراییه حکومت افغانستان اطلاع ندارم.”

 

آقای عبدالله همچنان ملا عمر رهبر پیشین طالبان را یک جنایت کار خوانده و گفت که در دو سال گذشته تعدادی از مقامات طالبان در گفتگو های صلح اشتراک داشته اند.

 

به باور رییس اجراییه حکومت افغانستان، پروسه صلح و مبارزه با تروریزم نیاز به بازنگری دارد و سیاست حکومت در این خصوص باید روشن ساخته شود.

 

رییس اجراییه از پاکستان انتقاد داردکه با وجود درخواست حکومت افغانستان، به طالبان اجازه برگزاری جلسات در خاک اش را داده است.

 

آقای عبدالله بر نیاز برچیدن دامن جاسوسان دشمن در صفوف دولت افغانستان نیز تاکید دارد:

 

” پاک کردن جاسوسان دشمن از صفوف دولت افغانستان، چیزیست که در گذشته صورت نگرفته، این باید از اولیت های حکومت وحدت ملی باشد، انشاالله نتیجه این اقدامات چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که دیگر حادثه تروریستی در افغانستان هیچ گاه صورت نمی گیرد، متاسفانه که نی، متاسفانه مردم ما با یک مقابله دوامدار با یک وضعیت که پایان اش را هنوز به چشم نمی بینیم مواجه استند، اما اقدامات باید روشن باشد.”

 

ظاهراً حملات خونین پیهم در کابل و توقف موقتی گفتگو های صلح سبب شده که مقامات افغان با لهجه تند نسبت به گذشته از عملکرد پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کنند.

 

تعدادی از کارشناسان افغان می گویندکه با در نظرداشت وضعیت کنونی درکشور، علاوه بر رییس اجراییه سایر مقامات حکومت وحدت ملی باید از بی غوری و عملکرد نادرست پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده و پرده بر دارند.