- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عبدالله عبدالله: افغانستان با مشکلات امنیتی مواجه است

داکتر عبدالله

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید که افغانستان با وجود پیشرفت ها هنوز هم با یک سلسله مشکلات امنیتی و سیاسی دست و گریبان است.

در خبرنامه که از سوی ریاست اجرائیه به نشر رسیده آمده است که عبدالله عبدالله امروز در شهر استانبول ترکیه در حاشیه نشست جهانی کمک های بشر دوستانه گفت که این مشکل می‌تواند تلاش حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فقر و غربت را با کندی روبرو سازد.

آقای عبدالله در نشست تحت نام کمک رسانی و ختم نیازمندی ها گفت که پس از پایان جنگ و برقراری صلح در کشور، بهتر شدن حالات و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان در اولویت حکومت افغانستان قرار دارد.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان یکشنبه هفته جاری به هدف شرکت در نشست جهانی کمک های بشر دوستانه به ترکیه رفت.