- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عامل افزایش تولید مواد مخدر ناامنی هاست!

سلامت عظیمی

 

بگفته وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، ناامنی‎های اخیر عامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر در کشور‎است.

 

سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان هر چند افغانستان را از جمله کشورهای تولید کننده مواد مخدر می‎خواند اما تاکید می‎کند که مافیای بین المللی و گروه‎های تروریستی از این موضوع به نفع خود استفاده می‎کنند و قربانی این پدیده شوم افغان‎ها هستند.

 

خانم عظیمی روز گذشته این اظهارات را حین امضا تفاهم نامه در پیوند به مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت‎های زراعت و تحصیلات عالی ابراز داشته گفت که مواد مخدر بخشی از منابع مالی گروه‎های تروریستی در افغانستان را تشکیل می‎دهد همین موضوع سبب شده تا جنگ جریان پیدا نموده و کشت کوکنار در کشور افزایش یابد.

 

خانم عظیمی افزود:

 

“یقینا که این را می‎پذیریم افغانستان یکی از کشورهای تولید کننده مواد مخدر است در طی سال‎های متمادی در آتش جنگ می‎سوزد ولی در اواخر پلان‎های شوم دشمن ناامنی‎ها ازدیاد پیدا کرده و این ناامنی‎ها باعث این شده که کشت مواد مخدر در افغانستان متاسفانه ازدیاد پیدا کند.”

 

سلامت عظیمی می‎گوید که مارکیت‎ها و بازارهای بزرگ مواد مخدر خارج از افغانستان است پس نیاز است که علیه این پدیده مبارزه مشترک بین المللی صورت گیرد.

 

نگرانی‎ها از افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در حالی مطرح می‎گردد که شمار افراد معتاد به مواد مخدر در کشور روز به روز افزایش میابد.

 

به اساس گزارش اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بیشتر از سه میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدر است که در این میان زنان و اطفال نیز شامل اند.

 

در این حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به هدف تطبیق پلان ملی عمل در بخش مبارزه علیه مواد مخدر، تفاهم نامه را با وزارت‎های زراعت و تحصیلات عالی روز گذشته به امضا رسانید.

 

اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری در این نشست امضا چنین تفاهم نامه‎های بینالوزارتی را مفید خوانده گفت که وزرات زارعت تلاش می‎ورزد که دهاقین را به کشت بدیل کوکنار تشویق نمایند.

 

او افزود:

 

“وزارت زراعت هم در پلان پنج ساله که به کنفرانس بروکسل آن را آماده کرده بودیم یکی از اهداف مهم ما همین است که چطور بتوانیم کشت محصولات مشروع را ترویج کنیم و بتوانیم که به دهاقین خود کمک کنیم. وزارت زارعت در برنامه که دارد چطور بتوانیم دهقان محور باشیم، چطور زنده‎گی دهقان خود را تغیر دهیم و این خود به خود تاثیر بسیار واضح دارد. تا از کشت کوکنار دست بگیرند.”

 

از سوی هم فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی در این نشست به مبارزه مشترک علیه کشت کوکنار تاکید کرده گفت که قربانی بزرگ مواد مخدر جوانان افغان هستند که باید به آن توجه صورت گیرد.

 

اما وزارت صحت عامه افغانستان همواره گفته‎است که تا حد توان افراد معتاد را تداوی می‎کند ولی به گفته آنان دسترسی به مواد مخدر در شهرهای افغانستان برای معتادان ساده می‎باشد که با عث برگشت دوباره آنان به اعتیاد می‎گردد.