افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 10 ژانویه , 2018 لینک کوتاه خبر :

ظلم داکتر عبدالله به تاجک ها!

داکتر عبدالله

به گزارش افغان تلکس، کمیته روابط خارجی مجلس نماینده گان امریکا، داکتر عبدالله را رسوا کرد!

در جلسه استماعیه و استیضاح کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نماینده گان امریکا دان روربارکر عضو ارشد این کمیته از زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان می پرسد: آقای خلیلزاد ما و شما سال‌ های زیادی با هم کار کرده‌ ایم و من ‌یک سوال بسیار دشواری را از شما مطرح می نمایم و آن اینکه وقتی طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند و دوستان ما از اتحاد شمال داخل کابل شدند و آن را گرفتند قرار بود ‌یک فیصله و تصمیم بسیار مهمی در شهر بُن جرمنی اتخاذ گردد و آن اینکه چه کسی باید بحیث رهبر افغانستان جدید برگزیده و یا تقرّر شود حداقل برای دوره انتقالی البته شخص من پشتیبانی‌ خویش را در این مورد از محمد ظاهر شاه اعلام داشتم در حالیکه ‌یک بخش دیگری طرفداری و حمایت شان را از موقف و گزینه اتحاد شمال ابراز نمودند. من خوب به‌‌‌ یاد دارم که شما و اداره بوش در آن وقت از کرزی حمایت و پشتیبانی‌ به‌‌‌ عمل آوردید. آیا احراز این چنین ‌یک موضع گیری ناشیانه از طرف شما از نفوذ ناخواسته حکومت پاکستان بالای اداره بوش ناشی شده‌ بود همان طوری که آنها همواره همچو ‌یک نفوذی را بالای همه اداره‌ های ما در امریکا داشته اند؟

جواب زلمی خلیلزاد: تشکری از بیانات شما که البته من با آنها معترف و موافق بوده و آن را تایید می نمایم که البته شما آن را با ‌یک زیبایی خاص بیان نمودید. در مورد اینکه چرا کرزی بحیث رهبر جدید افغانستان برگزیده شد باید بگویم که اسم کرزی برای اولین بار توسط عبدالله که در آن وقت یکی از رهبران کلیدی اتحاد سمت شمال بود مطرح شد و وی در این مورد چنین استدلال نمود که افغانستان در مرحله بعدی به‌‌‌ یک رهبر پشتون ضرورت دارد رهبر پشتونی که اتحاد شمال بتواند با او کار نماید و اظهار داشت که همچو ‌یک رهبر کرزی صاحب می باشد. این اولین بار بود که من نام کرزی را برای ایفای همچو ‌یک نقش به‌‌‌ خاطر رهبری افغانستان از عبدالله شنیدم که البته این موضوع توسط جیمز دابنز که در آن وقت از ما (امریکا) در کنفرانس بن نماینده گی می کرد به‌‌‌ قصر سفید راپور داده شد و طوری که ما بعدا با مسوولین در منطقه و دیگران فراتر از منطقه چک کردیم پاکستان با گزینش کرزی مخالف نبود و البته به همین ترتیب دیگران.

سوال که بعد از دیدن ویدیوی جلسه مهم کمیته روابط خارجی مجلس نماینده گان امریکا به ذهن من خطور کرده است که چرا داکتر عبدالله در جلسه بن بجای استاد ربانی رییس جمهور برحال همان وقت که علیه طالبان می جنگید و ملل متحد او را نیز به رسمیت شناخته بود حامد کرزی را بحیث رییس جمهور آینده افغانستان پیشنهاد کرد؟ اگر فرضا از استاد ربانی ناراضی بود چرا کسی دیگری را متحدانه با همان تیم دیگر که در متن ذکر شده است از اتحاد شمال پیشنهاد نکردند؟ پس اینها چرا به نماینده گی از اتحاد شمال به بن حضور پیدا کردند؟ اینجا است که روشن می شود که داکتر عبدالله برای کی و برای چی دلبری می کند و مار آستین بودن اش به اتحاد شمال نیز به وضوح دیده می شود.

  1. Noormohammad Noori :

    این سک صفت از تاچیک ها نیست

  2. Mohammad Jaan :

    ای پور و پاگنی خارجی است … خوردبگو

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار