- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طرح رویاییِ خودکفایی ملی ارائه خواهد شد!

وزارت انرژی و آب

 

طرح 5 سالۀ خودکفایی ملی توسط مسئولین وزارت انرژی و آب کشور ایجاد شده و در هفته جاری به شورای عالی اقتصادی حکومت ارائه خواهد شد…

 

امان الله غالب مشاور بخش انرژی این وزارت گفت که با عملی شدن این طرح افغانستان در پنج و یا ده سال آینده توانایی تولید دو هزار میگاوات انرژی را خواهد داشت!!

 

آقای امان همچنان افزود با عملی شدن این طرح در نقاط مختلف کشور برای حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن زمینه کار مساعد و افغانستان از لحاظ انرژی به یک کشور ترانزیتی مبدل می‌شود.