- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طالبان و هزاره ها؛ فراخوانی برای نبرد!

طالبان سلاح [1]

گروه طالبان حكومت را كنار گذاشته و مستقيم بالاى قوم هزاره اعلان جنگ کرده است.

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه می‌گوید که پس از اعلام آتش‌بس حکومت با طالبان، گروه طالبان حكومت را كنار گذاشته و مستقيم بالاى يک قوم (قوم هزاره) اعلان جنگ کرده است.

آقای محقق طی یادداشتی، شرایط فعلی کشور را حساس خوانده و گفته که در این شرایط نیاز می‌بیند که برخی مطالب را با مردم شریک سازد.

وی بیان داشته که انتخابات ولسی جرگه اين دوره يكى از پر چالش‌ترين انتخابات‌ها در فصل نوين افغانستان خواهد بود.
معاون دوم ریاست اجراییه گفته که از يک طرف ناامنى و جنگ روزگار مردم را تيره ساخته كه حدود هفتاد فیصد از جغرافيه كشور در دست مخالفين مسلح دولت است و اين مسأله علاوه بر مشكل ساختن برگزاری انتخابات ، سراسرى بودن آن را نيز زير سؤال می‌برد .

آقای محقق بیان داشته که از سوى ديگر توزيع بى رويه و بيش از حد تذكره‌هاى كاغذى در مناطق معين از سوى حكومت موضوع شفافيت انتخابات را خدشه دار نموده و سيل راى دهنده گان خيالى و صندوق‌هاى با رأى غير واقعى و از قبل پر شده را در اذهان عمومى تداعى نموده اعتماد مردم را به پروسه به صفر نزديک می‌كند.

وی نوشته که از جانب ديگر عدم توجه حكومت به طرح احزاب سياسى و تاكيد بر سيستم فرسوده اس ان تى وى و اعمال قانون شكنى‌ها و دوگانه عمل كردن‌هاى‌شان نشان مي‌دهد كه فشار حكومت بالاى كميسون انتخابات بحدّى زياد است كه اين كميسون از حق استقلال كامل خود بر خوردار نبوده و مجبور است تحت تأثير حكومت عمل نمايد.

معاون ریاست اجراییه افزوده که تقسیم حوزه ولايت غزنى به سه حوزه انتخاباتى هم بر خلاف قانون انتخابات است وهم بيانگر تبعيض ناروا ميان اقوام باهم برادر افغانستان و تلاش سازمان يافته براى مقابله با حضور قانونمند برخى اقوام در ولسی جرگه عالی‌ترين مرجع تصميم گيرى كشور می‌باشد.

وی تاکید کرده: آنچه كه قضيه را بيشتر از پيش پيچيده مي‌سازد اخطارها و آماده گى حمله طالبان بالاى جاغورى و برخى ولسوالى‌هاى هزاره نشين ديگر غزنى است كه براى اولين بار طى 18 سال گذشته است كه طالبان حكومت را كنار گذاشته و مستقيم بالاى يک قوم اعلان جنگ مي‌كند در حاليكه روش طالبان قبلاً چنين نبوده و شعارشان جنگ با نيروهاى خارجى و حكومت بوده است.

آقای محقق گفته که و بدتر و فاجعه بارتر از همه اينكه راپورها می‌رساند كه اين تصميم حمله بالاى مناطق هزاره نشين بعد از آتش بس سه روزه با حكومت گرفته شده و گفته می‌شود كه جنگ عليه مردم هزاره با تحريک استخبارات دولتى و توسط طالبان هوادار حكومت انجام می‌شود .

وی با اشاره به این مطالب خطاب به حکومت گفته که سیاست يك بام و دو هوا و يک شهر و دو قانون را كنار گذاشته، قانون انتخابات را يكسان تطبيق نمايد و از تقسيم ولايت غزنى به سه حوزه جداگانه انتخاباتى جلوگيرى نموده و بايد مطابق قانون انتخابات تمام غزنى يك حوزه انتخاباتى باشد.

معاون ریاست اجراییه همچنان بیان داشته که اگر حكومت در حمله عليه مردم هزاره همسو با طالبان ادعاء شده نيستند مردم جاغورى را تنها نگذاشته و از منطقه جاغورى با تمام توان دفاع نمايند و عناصرى را كه تحت عنوان مسوول حوزه جنوب غرب طالبان و والى نام نهادشان در منطقه رسنه و منطقه جنگلى براى حمله بالاى جاغورى تجمع كرده اند سر كوب و از منطقه بيرون نمايند زيرا آغاز اين جنگ كليد خوردن يک جنگ داخلى بين اقوام با هم برادر افغانستان است و اين جنگ را پايانى نخواهد بود.

آقای محقق در اخیر تاکید کرده است که از مردم مجاهد و سر فراز جاغورى و ديگر ولسوالى‌هاى همجوار و خط مقدم می‌خواهم كه متانت و خونسردى خود را حفظ كنند، به مناطق ديگران تعرض نكنند و در صورتى كه منطقه جاغورى و يا هر نقطه ديگر تحت نام طالب و يا هر نامى مورد هجوم قرار مي‌گيرد مردانه از منطقه و حدودشان دفاع نمايند.