- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طالبان متحد یا یکجا؟ کدام به نفع کشور است؟

طالبان متحد تنها و تنها بخاطر گفتگو های صلح بهتر استند فقط حالتی که اتحاد مخالفین مسلح کمک می کند آن حالتی است که…

 

به دنبال اوج گیری اختلافات و دو دسته گی میان گروه طالبان مسلح، حکومت افغانستان می گوید، اتحاد و اتفاق در بین گروه طالبان می تواند تنها در روند گفتگو های صلح افغانستان کمک کند و در غیر آن اصلاً به سود افغانستان نیست.

 

جاوید فیصل معاون سخنگوی رییس اجرائیه روز گذشته گفت، از جنگ جاری در افغانستان استخبارات منطقه نفع می برد.

 

فیصل گفت: ” طالبان متحد تنها و تنها بخاطر گفتگو های صلح بهتر استند فقط حالتی که اتحاد مخالفین مسلح کمک می کند آن حالتی است که گفتگو های صلح داشته باشیم و گفتگو های صلح هم حقیقی و با اشخاصی باشد که بتوانند تصمیم بگیرند در غیر آن هیچ به نفع حکومت افغانستان نیست. ”

 

آقای فیصل همچنان گفت، حکومت همواره تاکید کرده که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و هیچ نفع برای مردم کشور ندارد.

 

این اظهارات در حالی مطرح می شوند که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شده اند.

 

چنانچه ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی می کند به تازه گی در جمعی از هوادارانش در شیندند ولایت هرات، ملا محمد اختر منصور را به قتل ملا محمد عمر و وابستگی با استخبارات پاکستان متهم کرده است.

 

ظاهراً این حرف های ملا محمد رسول نشان دهنده اوج اختلافات میان گروه طالبان است.

 

حدود چهار ماه پیش که روز های اندک به آغاز دور دوم گفتگو های صلح باقی مانده بود خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان منتشر شد.

 

پس از نشر این، گروه طالبان در کویته پاکستان جمع شده و ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدید شان برگزیدند.

 

اما قرار گرفتن ملا منصور در راس طالبان سبب ناخشنودی گروهی دیگر از طالبان شد و احتمالاً همین مساله سبب دو دسته گی در میان این گروه شده است.

 

اما پیش از این برخی از مقامات پیشین طالبان گفته بودند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهد شد و هیچ مشکلی را در صفوف طالبان به میان نیاورده است.

 

در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که بحث اختلافات و دو دوسته گی میان طالبان مسلح بازی سیاسی بوده و این گروه اراده جدا شدن از هم را ندارند.

 

نقیب الله فایق نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان چنین گفت: ” طالبان از سوی استخبارات پاکستان حمایت میشوند و آنها هیچ اراده مستقل بخاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارند بناً این بازی های استخباراتی است پاکستان طوری آنها را آماده کرده است که یک گروه را دو گروه بسازد یکی آنرا در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاورد و امتیاز بگیرید و یک گروه دیگر را که در داخل افغانستان در جنگ است به خاطر جنگ دوامدار آماده بسازد. ”

 

آقای فایق گفت، افرادیکه از شاخه ملا منصور جدا شده اند چهره های تاثیر گذار بوده و این مساله می تواند تاثیرات زیاد روی شکست گروه ملا اختر محمد منصور داشته باشد.

 

اختلافات در میان گروه طالبان در حالی بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفته که از دوباره آغاز شدن روند گفتگو های صلح افغانستان با طالبان تا هنوز خبری نیست.

 

به باور آگاهان، این دو دوسته گی گروه طالبان ممکن روند گفتگو های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را نیز دو پارچه سازد.